We gaan weer zingen in Stuifakkers

Op donderdagavond 2 mei wordt er, zo kort na Pasen, een feestelijke zangdienst gehouden in de theaterzaal van Stuifakkers.
De zangdienst wordt georganiseerd door de beide protestantse kerken uit ons dorp.
Ds. W. Quak zal de dienst leiden.
Atelma van Strien verzorgt de muzikale begeleiding en het gelegenheidskoor komt natuurlijk ook weer meezingen. Zoals we dat ook de andere keren hebben gedaan, zullen ook nu weer mooie, bekende liederen worden gezongen. Na de dienst is er, zoals gewoonlijk koffie of thee.
De zangdienst in Stuifakkers op 2 mei in ‘Het Getij’ begint om 19.00 uur.
U bent van harte welkom.

Het gelegenheidskoor wordt gevormd door mensen uit de Dorpskerk en de Welkomkerk die graag zingen en het leuk vinden om voor één avond een koor te vormen.
We oefenen niet, het zijn immers bekende liederen die gezongen worden en van te voren aanmelden is niet nodig, u bent van harte uitgenodigd om mee te zingen.
We hopen op veel “koorleden”, zodat we de mensen in Stuifakkers een fijne, onvergetelijke avond kunnen bieden.
Kunt u nog zingen? Zing dan mee! Op donderdag 2 mei.

Namens het bestuur, Anneke Cok