Zoeken

We houden 5 of 6 boekenmarkten per jaar, waarop behalve boeken ook: grammofoonplaten, cd’s, dvd’s en puzzels worden aangeboden. De opbrengst gaat altijd volledig naar projecten van  Kinderen in de knel. (een onderdeel van Kerk in Actie).
We hopen zo een bijdrage te leveren aan het helpen verminderen van de zeer slechte omstandigheden waaronder heel veel kinderen in onze wereld gebukt gaan.

Er stond in “Trouw”een artikel van onze Kinderombudsman met als titel: “Elk  kind  in  de  knel  is  er  een  te  veel.” Hij schrijft dat op de 25e verjaardag van het VN Kinderrechtenverdrag over 5 groepen in Nederland:

 • Kinderen in armoede,
 • Kindermishandeling,
 • Kinderen in vechtscheidingen,
 • Gepeste kinderen en
 • Asielkinderen.

Dit gaat dan alleen over kinderen in Nederland. Kinderen in de knel richt zich ook op deze groepen kinderen in ons land, maar geeft ook veel aandacht aan kinderen wereldwijd o.a.

 • Werkende kinderen, die geen tijd hebben om te leven,
 • Oorlogskinderen, die al jong volwassen worden,
 • Kinderen in de prostitutie, die ongestraft worden misbruikt,
 • Kinderen in gevangenissen, die  vogelvrij zijn achter gesloten deuren,
 • Straatkinderen, die dag en nacht op straat leven,
 • Kinderen met een handicap, die worden buitengesloten.

Als u iets wilt doen, om het leven van deze groepen kinderen enigszins te verbeteren, kunt u een gift geven, donateur worden en in ons dorp boeken e.d. kopen, waarvan de opbrengst volledig bestemd is voor de projecten van Kinderen in de knel.

Daarom nodigen we u van harte uit, om dit jaar de boekenmarkten in onze kerk te bezoeken en daar boeken e.d. te kopen voor deze misdeelde kinderen. Zie de aankoop van een boek, plaat, cd , dvd of puzzel  als een gift aan deze kerkelijke organisatie. Door werk van veel vrijwilligers wordt er slechts een zeer klein bedrag van de opbrengst besteed aan onkosten.

Bill Gates, die in november 2014 in Nederland een lezing hield, zei dat er een klein gedeelte soms niet op de juiste plaats terecht komt, maar  iedere euro die wel aankomt 50 keer zo effectief is, als wanneer je die in nederland uitgeeft.

Met weinig geld kun je door schoon drinkwater, wc’s, vaccins en voorbehoedmiddelen heel veel levens besparen. Ons doel met het houden van de boekenmarkten is: geld bijeen brengen om kinderen in nood te helpen voorzien van de meest elementaire levensbehoeften. Helpt u mee?

We zien u graag op de boekenmarkten in de kerk op enkele zaterdagen van 10 – 15 uur.

Koffie, thee of frisdrank is gratis.

Ook  zijn er dames aanwezig met zelfgemaakte kaarten, die voor de kerk verkocht worden.

 

Voor informatie en inleveren van boeken kunt u bellen: 0181403749.

Enkele boekenmarkten zijn voorbij. De eerste was op 8 juni met de Welkom Fair en de opbrengst was deze keer voor de kerk
(normaal is de opbrengst voor ‘Kinderen in de knel’). Daarna kwamen de twee geplande boekenmarkten in de zomervakantie met een geweldige opbrengst. In de kerk hebt u die bedragen kunnen horen. Nadat deze boekenmarkten geweest waren, ben ik met opruimen begonnen, totdat koster Sjaak, in de Brielsche Courant had gelezen dat er 24 augustus weer een boekenmarkt zou zijn. Wat moet je dan doen? Sjaak vroeg of ik dan toch weer de boekenmarkt wilde doen, anders zouden er mensen voor niets komen. Na even nadenken, wilde ik het wel doen. Alleen was er voor mij de vrees voor een geringe opbrengst. Maar….. het tegendeel gebeurde. Veel mensen kwamen boeken kopen, ook de wat duurdere boeken. Aan het einde van de dag, bij het tellen van de inkomsten, bleek dat deze niet geplande boekenmarkt de grootste opbrengst had van deze zomer. Fantastisch!! Daarna weer begonnen met opruimen, maar het koor ‘Cantare’ zou nog komen en ik weet dat ze heel graag op de boekenmarkt wat leesvoer willen kopen. Dus voor hen een aantal dozen open gedaan en boeken uitgestald en het leverde weer een mooie €100 op en tevreden klanten. Nu is alles inmiddels opgeruimd. Wat een ruimte was er in de kasten en de dozen ontstaan na zulke grote verkopen. Fijn! Wat zullen veel kinderen daar straks van kunnen profiteren. Ik hoop dat de volgende boekenmarkten weer zulke opbrengsten zullen hebben. Ik ben daar niet somber over. Want op 10 augustus heb ik veel grammofoonplaten ontvangen. Veel oude 78 toeren LP’s. Twee weken later heb ik in Oostvoorne een heel grote partij populaire LP’s opgehaald. Gelukkig heb ik iemand die voor mij de platen uitzoekt en er een waarde aangeeft. Zelf wilde hij alvast 80 grammofoonplaten voor eigen verzameling kopen. Opbrengst € 200. Binnenkort hoop ik een aparte markt te houden voor alleen LP’s, om weer wat ruimte te krijgen. Als u interesse hebt, kunt u zich melden en hou het streekblad in de gaten.

 

Daarna volgen nog de volgende boekenmarkten:
26 oktober 2019
25 januari 2020
28 maart 2020

Hopelijk zijn de resultaten dan ook goed. Komt u ook?

Als u een boek zoekt kunt u ook vragen of ik er op de een of andere manier aan kan komen.
Voor informatie kunt u bellen: 0181-403749.

Groet, Maarten Cok