In de maand december wordt er jaarlijks veel aandacht besteed aan projecten voor Kinderen in de Knel. Het is helaas ook nog steeds dringend gewenst dit te blijven doen, omdat er nog zo ontstellend veel kinderen in deze wereld in zeer slechte omstandigheden leven. Daarom gaan de boekenmarkten voor dit doel ook in het nieuwe jaar weer door.
Vanuit Kerk in Actie heeft de contactpersoon voor kerken in onze regio mij gevraagd of ik de opbrengst van de boekenverkoop dit jaar voor de christenen in Pakistan wil bestemmen. In Zeeland zijn kerken op het idee gekomen om een actie te starten voor dit land, omdat de nood daar zo groot is. Ze willen met zoveel mogelijk kerken geld bij elkaar brengen, omdat ze nog zo goed weten, hoe in 1953 Pakistan zoveel gedaan heeft om de slachtoffers van de Watersnoodramp te ondersteunen. Omdat er ook op ons eiland in 1953 heel wat gebeurd is, leek het Kerk in Actie een goed idee om ook de kerken op de Zuid-Hollandse eilanden te vragen hieraan mee te werken. Oostvoorne heeft zich er al achter geplaatst en Rockanje kan dan toch niet achterblijven? Vandaar dat ik met de coördinator afgesproken heb, dat we mee gaan doen. Een groot deel van de opbrengst wordt ook aan kinderen besteed.

Helpt u ook? Help mee!
De eerste gelegenheid hebt u op zaterdag 26 januari.

U zult versteld staan van de hoeveelheid mooie boeken. De mooiste boeken zijn netjes in plastic verpakt, zodat ze niet beschadigd kunnen worden, want u wilt toch wel graag een onbeschadigd boek kopen? Behalve boeken zijn er veel grammofoonplaten, cd’s dvd’s en legpuzzels te koop. Bij aankoop van een roman of thriller krijgt u zelfs het derde (laagst geprijsde) boek gratis.
Ook worden er weer prachtige kaarsen en kaarten aangeboden.
Koffie of thee is gratis.

Maarten Cok