Zoeken

 

Het college bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter  dhr. J. Zuilhof tel. 40 34 81
Secretaris  mw. M. van Zijll-Edel  tel. 40 28 99 
Penningmeester  dhr. K. Zuidema  tel. 40 20 53 
Kerkmeester kerk  dhr. C. van Strien tel. 40 15 67
Koster  dhr. I. Langendoen tel. 40 11 91
Lid  mw. J. de Gier-Dekker tel. 40 35 86

Daarnaast is dhr. M. Havelaar boekhouder, tel. 0613656381

Het rekeningnummer voor uw vaste vrijwillige bijdrage:
NL 73 RABO 0355 7060 83 t.n.v. Protestantse gemeente Rockanje Welkomkerk

Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen te koop:

Wit € 0,60 vel van 20 bonnen € 12,00
Groen € 1,00 vel van 20 bonnen € 20,00
Oranje € 1,50 vel van 20 bonnen € 30,00

De bonnen zijn te koop bij Piet en Lenie van Linschoten, Wega 5
te Rockanje tel. 40 12 33. De betaling kan uitsluitend via bank-
nummer van de kerk (zie hierboven).

Voor het gebruik van zalen in de Welkomkerk dient men contact
op te nemen met de koster: dhr. I. Langendoen, tel. 40 11 91.

 

Ondanks het feit dat een niet onaanzienlijk deel van de gebruikelijke schoonmaakgroep verhinderd was door uitstapjes, reisjes en vakanties, is het Sjaak en Sippie Langedoen toch gelukt om een flinke groep weliswaar allemaal wat oudere maar verder toch heel enthousiaste vrijwilligers te vinden om onder leiding van Sjaak, kerkzaal en aanpalende ruimten en het daarin geplaatste meubilair te poetsen, af te nemen, af te spuiten totdat het overal blonk en fris rook, als nimmer tevoren. De schoonmaakwerkzaamheden incluis het geregelde versjouwen van tafels, stoelen, banken en andere spullen werden in een opperbeste sfeer verricht en alles kan er zo weer een jaar tegen. schoonmaak 2019Waar er bovendien bij het koffiedrinken een smakelijke taart bleek te zijn, maakte deze gebeurtenis helemaal tot een heel prettige.
Vele handen maken niet alleen licht werk, maar zijn ook prima om de spirit, eensgezindheid en goede sfeer te behouden zo niet te bevorderen. Houden zo!!

Nico Hanemaayer

Om te voorkomen in herhaling te vallen
bewaar ik mijn rijmen in vele gevallen
Want ja, schoonmaak is schoonmaak zult u zeggen
en daar zou ik mij wel bij neer kunnen leggen
ware het niet dat het toch iedere keer weer anders is
We begonnen nu zelfs met het zingen ter gedachtenis
van het feit dat er een jarige in ons midden was
en met Jan Wilschut aan de piano zongen we al ras
voor Kees Zuidema, lang zal ie leven in de gloria
van je hieperdepiep, van je hieperdepiep, hoera.
Het was een goede start, de vaart zat erin
Ja, met zo'n 20 man/vrouw is dat een zaak van gewin
Er werd weer geboend en geschrobd en gewreven
of ons leven er van afhing, dat moet ik toegeven
Stellages in de hal om de ramen te zemen
en alle spinnen en webben weg te nemen
Het ziet er allemaal weer uit om door een ringetje te halen
het zou heel wat kosten als we het zouden moeten betalen
In ieder geval, het resultaat mag er weer zijn
Alles is weer schoon en dit is het einde van mijn rijm.

Mieke Koster

Het is mogelijk dat u bij het invullen van uw inkomstenbelasting, bij de aftrekposten, bij de post giften, moet aangeven aan wie u die gift hebt overgemaakt.

Ook kan dan gevraagd worden onder welk nummer (RSIN ) deze instantie bij de belastingdienst bekend is.

Hieronder vindt u de RSIN nummers van kerk en diaconie, met de juiste tenaamstelling:

Voor de giften aan de Welkomkerk o.a. V. V. B. is dat:

RSIN 824 12 5289 t.n.v. Prot. Gem. Rockanje Welkomkerk i.w.

 

Voor giften aan de Diaconie van de Welkomkerk is dat                  

RSIN 824 12 5319 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Rockanje Welkomkerk i.w.

 

Kees Zuidema

Wist u dat gemeenteleden hun gift aan Kerkbalans, onder bepaalde voorwaarden, volledig in mindering kunnen brengen bij hun aangifte inkomstenbelasting? De Belastingdienst noemt dit de periodieke gift. De gebruikelijke drempel van 1 procent (minimaal € 60, –) en de maximale aftrek van 10 procent gelden in dit geval niet.
De periodieke gift biedt uw leden de mogelijkheid met hetzelfde netto bedrag meer aan uw gemeente te geven. Het is daarmee een uitstekend middel om de inkomsten structureel te verhogen zonder dat het uw leden extra geld kost. Tot voor kort moest dat notarieel worden vastgelegd, maar die verplichting is vervallen. Daarom is het extra interessant u hierin te verdiepen.
Voor verdere vragen kunt u terecht bij uw penningmeester,

Kees Zuidema,

tel. 40 20 53