DE BLOEMENDAMES
Elke zondag staat er voorin de kerk een bloemetje, wat wordt verzorgd door een trouw en enthousiast team.
Zij gaan al –sommigen tientallen- jaren onvermoeibaar voort, zonder te morren nemen zij deze fleurige taak op zich.
Want zeg nu zelf zonder een bloemetje is de kerk wel erg kaal.
De bloemen worden na de dienst door een gemeentelid thuis gebracht, bij diegene waarvoor het is bestemd.
De bloemen worden gebracht bij vreugde of verdriet, iemand die een steuntje in de rug nodig heeft en om bij feestelijke gelegenheden de vreugde wat luister bij te zetten.

Met Pasen en Kerstmis worden er symbolische bloemstukken/arrangementen gemaakt, d.w.z. naar aanleiding van de schriftlezingen, krijgen de arrangementen een extra dimensie en wordt het Woord in bloei gezet.

Het team bestaat uit de volgende personen:
Hansje Brouwer
Atie de Grave- van Vliet
Betty Hokke - Moerman
Eva Langbroek- Langendoen
Trudy van der Kooy
Annette Langendoen

Coördinator
Nelleke van Luijk