In de kerk noemen we de tijd voor Pasen: de veertigdagentijd. Deze tijd heeft dit jaar door kerk in actie het thema “een nieuw begin” gekregen. Een nieuw begin voor kinderen in India bijv. Kinderen die als kind-slaven moesten werken en zo geen tijd hadden om iets te leren, krijgen nu, met hulp van de kerk, onderwijs, zodat zij een nieuw begin kunnen maken. Een nieuw begin ook voor de mensen in Rwanda waar 25 jaar geleden gruwelijk massamoorden en verwoestingen door het hele land plaatsvonden. In het plaatsje Remere richtte de predikant van de Presbyteriaanse kerk een verzoeningsgroep op. Deze groep bestaat uit mensen die geliefden verloren hebben én daders. De leider van de groep Jean Bosco zegt: “Ik heb mensen vermoord in 1994”. Hij heeft jaren in de gevangenis gezeten, de schuld drukte voortdurend op hem. “In de gevangenis realiseerde ik me pas wat ik had gedaan. We baden in de cel dat we op een dag om vergeving zouden kunnen vragen”. Die kans kwam toen de predikant een aantal overlevenden en daders vroeg om af en toe met elkaar te eten en te praten. Hij liet beide groepen hun verhaal vertellen. Hij las uit de bijbel met hen, sprak over vergeving en verzoening en bleef aanhouden. Inmiddels praten ze niet alleen meer met elkaar, maar bezoeken ze ook dorpsgenoten en organiseren ze bijeenkomsten om te praten over verzoening. Vergeving en verzoening, opnieuw beginnen is niet eenvoudig, daar zijn ze het allemaal over eens. Maar ook: Boosheid en verdriet kunnen vergiftigen en als je dat los kunt laten, ben je vrij!
Op de doosjes die u zondag 10 maart aangereikt hebt gekregen, staat ook het thema “een nieuw begin” afgedrukt.
Het is de bedoeling om in deze doosjes geld te sparen tijdens de veertigdagentijd. Op paasmorgen wordt de inhoud van deze doosjes dan weer verzameld in een grote emmer. We hopen dat er dan kinderen in de kerk zijn die ons daarbij kunnen helpen en dat het geld dan flink rammelend in de zinken emmer terecht komt. Met dat geld kunnen we samen mensen helpen, die een nieuw begin willen maken.
De diaconie