Standaard activiteiten van de Diaconie zijn o.a.:

  • Het organiseren van het Heilig Avondmaal
  • Het regelen van kerkvervoer
  • Het verzorgen van kerkwebradio
  • Het bijstaan met diaconale hulp.

In november 2018 hebben wij weer meegedaan met het organiseren van “Schoenmaatjes”. U weet wel, een schoenendoos vullen met allerlei materialen zoals kleurpotloden, gummetjes, tekenpapier, knuffeltjes enz. dit alles voor kinderen die deze spullen moeten ontberen. Samen met Ans Zwart werd dit een prachtig succes.

In december waren wij ook betrokken bij een actie voor de Voedselbank bij de Plus markt. Diaconie en gemeenteleden hebben hieraan meegewerkt en met succes. Kratten vol voedsel werden verzameld en aan de voedselbank overgedragen.

Ook hebben wij in december cadeaubonnen uitgedeeld aan gezinnen met kleine kinderen die het financieel erg moeilijk hebben. Zo kregen de kinderen toch een cadeautje in de feestmaand december.

Met de kerstdagen kregen diverse oudere gemeenteleden een kerstattentie en dat werd erg gewaardeerd.

Januari was de maand van de Pluspakketten zegelactie. Uw Diaconie heeft met succes de benodigde dozen bij een gebracht met een opvallend gebaar van NIET kerkleden die ook dozen brachten in de Welkomkerk. Een prachtige geste. De aflevering van de dozen werd door de Diaconie discreet verzorgd, waarbij er heel veel blijdschap en waardering was aan de deur.

In april werd samen met de Hervormde Diaconie de bekende fruitmanden op de gesloten afdeling van Stuifakkers gebracht.

Ook werd er meegedaan aan de Paasgroeten-actie voor gevangenen van Amnesty International. Men kon voorgeadresseerde kaarten vanuit de hal in de Welkomkerk meenemen en dan zelf een postzegel erop plakken en zo laten zien dat ook gevangenen niet worden vergeten.

Voor de aanstaande winteractiviteiten zijn de maaltijden voor een goed doel al bekend:

De eerste maaltijd is inmiddels op 20 september geweest, captains dinner, met als doel: Suwa Setha.
De tweede maaltijd is op 22 november, wintersoepen, met als doel: Stichting Baby-spullen.
De derde maaltijd is op 7 februari, stampotten, met als doel: de Voedselbank Brielle.
De laatste maaltijd is op 17 april, nasi, bami en saté, met als doel: Hospice Voornse Duinen.

De samenstelling van de Diaconie in het Kerkelijk jaar 2018-2019 was:

Martha Boller  Pastoraal medewerkster (aftredend)
Anneke Cok  Algemeen lid, diaconale hulpdienst
Sippie Langendoen  Secretaresse, notuliste (aftredend)
Nicole Reuijl  Voorziening diaconale tekst in de Binding en Welkombrief
Harry Sloots  Voorzitter, penningmeester
Nico Eland  Verzorgt de boekhouding van de diacoinie (geen ambtsdrager)

Aantredend in het nieuwe kerkelijk jaar zijn: Lia van Luijk en Rogier van de Velde.

Namens de Diaconie, 
Harry Sloots