Afgelopen jaar is er geen basiscatechese geweest. Dit door de afwezigheid van Ds. Kwakkel maar ook omdat er te weinig kinderen waren die behoorden tot deze doelgroep.

Voor aankomende periode wordt er samengewerkt met Ds. Quak. Binnen de Hervormde gemeente hebben zij ook weinig kinderen. Door gezamenlijk basiscatechese aan te bieden wordt het voor de kinderen aantrekkelijker en gezelliger.

Wanneer het van start gaat is nog niet duidelijk. De kinderen die daarvoor in aanmerking komen krijgen een uitnodiging in de brievenbus.

Met hartelijke groet,

Namens het basiscatechese-team,

Jacqueline Havelaar

(coördinator basiscatechese)

Tel: 0181 – 401939

Ga naar boven