Een samenleving waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap vanzelfsprekend sámen leven dat is het ideaal van NSGK

 nsgk1

In Nederland zijn veel drempels waardoor kinderen en jongeren met een handicap niet gewoon kunnen meedoen.
Daardoor staan zij nogal eens aan de zijlijn. Veel kinderen met een handicap gaan bijvoorbeeld naar aparte scholen.
Of ze gaan helemaal niet naar school. De speeltuin in de buurt is voor hen vaak niet geschikt, net zoals de sportclub, een vakantiebestemming of het vinden van werk.

De NSGK ondersteunt projecten o.a.: ‘Handicap in de les’.
Hiermee leren kinderen spelenderwijs welke handicaps er
zijn en hoe het is om een handicap te hebben.
Of het project: ’Speeltuin(bende)’. Het toegankelijk maken
van speeltuinen voor alle kinderen.
De NSGK krijgt geen subsidie van de overheid.

Het collectegeld van de kindernevendienst willen we
gebruiken voor een project van de NSGK.

Ben benieuwd hoeveel geld we kunnen overmaken aan
het einde van 2019.
Doen jullie mee?

Willy Bakker (kindernevendienst)

 

speeltuinbende