Het thema van de zondagen van advent en Kerst is dit jaar: ‘Volg de ster!’

We lezen een aantal verhalen uit het Oude Testament, over voorouders van Jezus die genoemd worden in het Mattheüs-evangelie. De rode draad wordt daarbij gevormd door de wijze mannen uit het oosten die op zoek zijn naar de pasgeboren koning van de Joden. In de heilige boeken van de Joden ontdekken zij – en wij – steeds meer over deze koning.

Mattheüs is naast Lucas de enige evangelist die vertelt over de geboorte van Jezus. Maar eerst vertelt hij iets over de familie waar Jezus van afstamt: de familie van aartsvader Abraham en koning David. In totaal noemt Mattheüs drie keer veertien generaties van Abraham tot Jezus, die allemaal bij een bepaalde periode in de geschiedenis van Israël horen:

  • van Abraham tot David: het begin van het volk Israël: stamouders, slavernij in Egypte, bevrijding en woestijntocht, rechters en eerste koningen
  • van David tot Jechonja: de tijd van de koningen
  • van Jechonja tot Jezus: het volk in ballingschap en de terugkeer naar Israël.

Met de lange lijst van voorouders maakt Mattheüs duidelijk dat Jezus helemaal bij Israël hoort, en dat de Joodse heilige boeken al veel over hem vertellen.

Sommige personen in de lijst hebben nog een extra betekenis: de verhalen over hen kunnen al iets laten zien over wie Jezus is en wat hij gaat doen. Als een ster wijzen ze de weg naar het kind Immanuel, ‘God is bij ons’.

Op de zondagen van advent lezen we teksten over vier van deze ‘sterren’: Juda, Obed, David en Josia. Daarna volgt op kerstochtend het verhaal over de droom van Jozef en de geboorte van Jezus. Op de zondag na Kerst lezen we Psalm 8: een psalm die los staat van het project, maar waarin het toch over sterren gaat. Op de eerste zondag van januari wordt het project echt afgesloten: de wijze mannen vinden Jezus, en eren hem als de nieuwe koning.

Voor het moment in de kerk is er iedere zondag een ster aan een slinger en een advent/projectlied. De sterrenslinger laat alle voorouders van Jezus zien. De voorouders over wie we op zondag lezen, hebben een extra grote ster.

Zondag 1 december - 1e advent. Deze zondag is de eerste van een blok met vier teksten over voorouders van Jezus.

Vandaag staat Genesis 49:8-12 centraal: Juda krijgt van zijn vader Jakob een zegen mee. Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op het beeld van de leeuw, de koning van de dieren, waarmee Jakob Juda vergelijkt. Voor de kinderen van

8-12 jaar richten we ons op de belofte die Jakob uitspreekt: de belofte van een koning die over alle volken zal heersen.

We zingen met elkaar het eerste couplet van het projectlied. Het projectlied wordt gezongen als de kinderen naar de kindernevendienst gaan.

Als de kinderen uit de kindernevendienst komen zullen zij de grote ster aan de slinger hangen.

Zondag 8 december - 2e advent. Deze zondag is de tweede van een blok met vier teksten over voorouders van Jezus. Op deze zondag staat Ruth 4:11-22 centraal: Boaz heeft laten weten dat hij met Ruth wil gaan trouwen. Hij krijgt van de oudsten in de stadspoort een zegen mee. Nadat Ruths zoon Obed is geboren, krijgt ook hij van de buurvrouwen een zegen mee.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op de uitroep van de vrouwen van de stad dat Naömi een kleinzoon heeft gekregen die voor haar kan zorgen, en die de mensen zich ook later nog zullen herinneren. Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de naam Obed (‘dienaar’), en op het feit dat hij in de lijst van voorouders van koning David staat.

We zingen met elkaar het tweede couplet van het projectlied. Het projectlied wordt gezongen als de kinderen naar de kindernevendienst gaan.

Als de kinderen uit de kindernevendienst komen zullen zij de grote ster aan de slinger hangen.

Zondag 15 december - 3e advent. Deze zondag is de derde van een blok met vier teksten over voorouders van Jezus. Op deze zondag staat 2 Samuel 7:8-11, 17-19 centraal: God belooft aan David dat er altijd iemand uit zijn familie als koning over Israël zal heersen.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Gods belofte dat er altijd iemand uit de familie van David koning zal zijn. Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op David die verbaasd is dat God hem als koning heeft uitgekozen, ook al komt hij niet uit een belangrijke familie.

We zingen met elkaar het derde couplet van het projectlied. Het projectlied wordt gezongen als de kinderen naar de kindernevendienst gaan.

Als de kinderen uit de kindernevendienst komen zullen zij de grote ster aan de slinger hangen.

Zondag 22 december - 4e advent Deze zondag is de laatste van een blok met vier teksten over voorouders van Jezus.

Op deze zondag staat 2 Koningen 22:1-2, 11-13 en 23:1-3, 25 centraal. In de tijd van koning Josia wordt tijdens herstelwerkzaamheden in de tempel een boekrol met de wetten van Mozes teruggevonden. Josia belooft, samen met het hele volk, dat ze zich vanaf nu weer zullen houden aan die wetten. Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Josia die leeft zoals God het wil. Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Josia die belooft dat hij God met hart en ziel zal dienen.

We zingen met elkaar het vierde couplet van het projectlied. Het projectlied wordt gezongen als de kinderen naar de kindernevendienst gaan.

Als de kinderen uit de kindernevendienst komen zullen zij de grote ster aan de slinger hangen

Woensdag 25 december - Kerst. Op deze kerstochtend lezen we het verhaal over de geboorte van Jezus zoals Mattheüs dat vertelt in Mattheüs 1:18-25. Maria wordt zwanger door de heilige Geest. Jozef hoort van een engel dat hij tóch met Maria moet trouwen en dat het kind Jezus zal heten, maar ook Immanuel genoemd zal worden. Dat betekent: God is bij ons. Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op de betekenis van de naam Jezus: ‘De Heer redt’. Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de betekenis van de naam Immanuel: ‘God is bij ons’.

We zingen met elkaar het vijfde couplet van het projectlied. Het projectlied wordt gezongen als de kinderen naar de kindernevendienst gaan.

Als de kinderen uit de kindernevendienst komen zullen zij de grote ster aan de slinger hangen

Namens de kindernevendienst,

Jacqueline Havelaar