Leden van de Commissie Kerk en Israël
Nelly de Leeuw van Weenen ; Ouderling
Atelma van Strien-de Leeuw van Weenen; Ouderling
Carla van der Hout
Rachel Wesselius
Martha Woonink- Hofman

Het is alweer een aantal jaren geleden dat er een beleidsplan is opgesteld.
In de algemene taakomschrijving van de Commissie Kerk en Israël staat:
"Ons doel is een duidelijker inzicht geven in onze gemeente van het belang van een goede relatie tussen het volk Israël en de kerk, zonder enige missionaire bedoeling."

Daarvoor gaan we elke keer een stukje in de Binding schrijven en ook willen we u hierbij uitnodigen om mee te doen met het gesprek over de relatie Kerk en Israël.

Elke tweede maandag van de maand komen we bij elkaar aan de Molendijk 20.
Vanaf 20.00 uur laten we ons inspireren door het boek: "Vijf op hoop van zegen" van de schrijver Max Arab. Aan de hand van een eigentijdse uitleg en omlijst door verhalen, schetsen en uitspraken worden de "10 geboden" geactualiseerd. Elk gebod wordt zichtbaar gemaakt in een eigentijdse vertelling.
Deze bijeenkomst is voor iedereen. U bent welkom.

Namens Commissie Kerk en Israël
Nelly en Atelma

Van 1871 tot 1942 was de synagoge in Brielle in gebruik bij de Joodse gemeente. De laatste jaren voor de tweede wereldoorlog was het Michel Cohen die iedere Sjabbat een synagogedienst hield. Hij was dan vaak alleen. Toen hij in de herfst van 1942 werd gedeporteerd en zijn synagoge niet meer kon beschermen werd het een pakhuis. Sinds 2005 is de gerestaureerde synagoge in gebruik als plaats van ontmoeting.
Het is helaas geen synagoge meer.

Velen zijn geïnteresseerd in het Jodendom. Uit boeken kan men veel leren, maar niet alles. Door lezingen kan men geïnspireerd raken. De mogelijkheid om een synagogedienst bij te wonen in Nederland zijn beperkt. Daarom organiseert rabbijn Tamarah Benima in plaatsen waar belangstelling is een Open Dienst waar iedereen welkom is.

Als bestuur is het ons een genoegen om u uit te nodigen voor een synagogedienst op Vrijdagavond 18 januari 2019 in de Sjoel, Turfkade 16 in Brielle.

De Open Dienst is precies hetzelfde als een vrijdagavonddienst in de synagoge: met gebeden, gezangen, derasja (preek), gebed voor de overledenen, etc. Het wordt de aanwezigen gemakkelijk gemaakt om mee te zingen. Hoewel veel van de dienst in het Hebreeuws zal zijn is kennis van het Hebreeuws niet nodig.

Opzet van de avond
Inloop vanaf rond 19.00 uur. Er is dan koffie, thee met iets lekkers.
De dienst begint om 19.30 uur
19.30 – 20.30 uur Kabbalat Sjabbat-dienst /vrijdagavonddienst
20.30 – 22.00 uur kiddoesj, met zegenen van de Sjabbat, wijn en brood; en met lekkernijen en gezelligheid.
De ruimte in de Sjoel is niet onbeperkt, daarom willen we graag weten wie dit wil meemaken. U kunt zich voor 10 januari aanmelden: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. 06-43175918.

Jeruzalem is altijd een heel belangrijke stad geweest voor de Joden, ook in de eeuwen van verspreiding over de wereld. De hoop om deze stad te kunnen bezoeken werd levend gehouden door elk jaar met Pasen (Pesach) af te sluiten met de wens: Volgend jaar in Jeruzalem.
In bijgaand modern Joodse papierknipwerk van Yehudit Shadur zie je de stad Jeruzalem.

 

 

Gods aanwezigheid wordt weergegeven met een luchtige golvende lijn rond de Thora. Het is een groot contrast met de solide stevigheid van de torens, muren, poorten, gazellen en bomen.
De tekst in het Hebreeuws zijn drie verzen uit het boek Jesaja. Ze zijn een lofprijzing over de stad Jeruzalem.

Ouderlingen
Nely de Leeuw van Weenen
Atelma van Strien
Bron: Jewish Papercuts van Joseph and Yehudit Shadur

 

In de joodse papierknipkunst schrijft men vaak teksten op het knipwerk, de meeste teksten zijn in het Hebreeuws. Ze komen uit het gebedenboek of de bijbel. Een voorbeeld hiervan is het volgende knipsel.

U ziet een luipaard, een adelaar, een gazelle en een leeuw,
waarbij de volgende tekst staat in het Hebreeuws uit Mishna 5:23.

Voor u vertaald in het Nederlands staat er:

Wees moedig als een luipaard
licht op de vleugel als een adelaar
snel als de gazelle
en zo sterk als de leeuw
in het doen van de wil van onze Vader in de Hemel.

 

 

 

 

 

 

 

 


Wat is Mishna?
Volgens de orthodoxe joodse traditie heeft God toen Hij aan Mozes de - schriftelijke - Thora gaf (die men terugvindt als de eerste vijf boeken van het Oude Testament) eveneens een mondelinge toelichting daarop verstrekt, die Misjna wordt genoemd.

Ouderlingen
Nelly de Leeuw van Weenen
Atelma van Strien

Wanneer Joden trouwen in de synagoge, is er de traditie dat er een huwelijksakte wordt opgesteld in het Aramees, die volgens de joodse wet door twee getuigen en vaak ook door de bruidegom wordt ondertekend. Het bevat verplichtingen van de bruidegom jegens de bruid. Voor deze blijde gebeurtenis wil je aandacht geven aan allerlei details, ook aan de huwelijksakte zelf. Zo zijn er exemplaren geknipt door knipkunstenaars en mooi beschilderd. In een boek vol met knipsels vonden we deze twee, die wij u in dit stukje laten zien.

De huwelijksceremonie vindt plaats onder een luifel die men Choepa noemt. Het staat symbool voor het huis dat het nieuwe echtpaar samen zal gaan bewonen. Het is naar alle zijden open, net zoals Abraham en Sarah hun tent aan alle kanten open hadden.

De Rabbijn zegent het huwelijk in. Tijdens de ceremonie wordt de huwelijksakte voorgelezen. Een belangrijk deel van de trouwdienst is het uitspreken van de zeven gebeden. Ze danken God en vragen om vreugde en blijdschap voor het bruidspaar.

 

 

 

Aan het einde van de Joodse ceremonie stapt de bruidegom op het wijnglas om het te breken, wat volgens één van de verklaringen de verwoesting van de Tempel van Jeruzalem symboliseert. Zelfs op zo’n vrolijke dag als een trouwdag willen ze daar even bij stil staan. Als dat is gebeurd roept iedereen:
Mazzel tov! Goed geluk!.

Ouderlingen Nelly de Leeuw van Weenen en Atelma van Strien.

Na ruim vier jaren ouderling Kerk en Israël, zijn wij aan het einde van ons ambtstermijn.
We hebben het met veel plezier gedaan, maar het is voor ons tijd om ermee te stoppen.
Daarom zoeken wij een opvolger.
Wie heeft er zin in om ouderling Kerk en Israël te worden?

Het is een prachtig onderwerp. Je komt in aanraking met een boeiende manier van denken en bovendien leer je daarmee tegelijkertijd de bijbel beter kennen.

We hebben geprobeerd om u mee te nemen in deze mooie wereld door erover te vertellen in de Binding. U heeft kunnen lezen welke interessante avonden wij hebben bezocht, we hebben iets uitgelegd over actuele zaken die spelen en we hebben u meegenomen in de wereld van de symbolen in de papierknipkunst.

Daarnaast hebben we Israëlzondagen aangekleed met muziek en lekkernijen. Elke eerste zondag in oktober is het Israëlzondag. Een belangrijke dag om te onderstrepen dat wij met hen verbonden zijn doordat we putten uit dezelfde bron.

Ook hebben we verteld in de kerkenraad waar we ons mee bezig houden en mochten we enkele gespreksthema’s verzorgen over bidden en de psalmen.

Elke tweede maandag van de maand komen we bij elkaar in het huis van Martha Woonink. Zij schildert prachtig Joods werk wat op dit moment veel verkocht wordt in Amerika.

Voor meer informatie kunt u ons bellen,
Nelly de Leeuw van Weenen tel. 45 39 25
Atelma van Strien tel. 40 15 67

In het midden van dit knipsel ziet u een thorakast met geopende deuren en daarin twee thorarollen.
Erboven twee leeuwen die als het ware de twee stenen tafelen vasthouden met daarop de tien woorden voor een gezegende levenswijze. Bovenin een menora.
Naast de geopende kast aan beide zijden een pilaar en een de levensboom.
In de sierrand onderaan het woord Mizrah, wat de richting van Jeruzalem aangeeft en mooie versieringen in woord, plant en dier. Het is geknipt door Jacob Neeman.

Zoeken