pcob

 

 

 

PCOB afdeling Westvoorne 

 

 

 

 

 

Algemene Leden Vergadering
Woensdag 12 februari 2020
In de koffiezaal van de Welkomkerk
Aanvang 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur)

 

 

AGENDA

 • Welkom, opening en mededelingen.
 • Herdenken van de leden die het afgelopen jaar zijn overleden.
 • Financieel jaarverslag en begroting.
 • Verklaring kascontrolecommissie en voorstel decharge verlening.
 • Exploitatierekening 2019
 • Balans 2019
 • Begroting 2020
 • Vaststelling contributie 2020.
 • Benoeming kascontrolecommissie 2020.
 • Aftredende bestuursleden en verkiesbare leden zijn:
  Cock van der Horst-van der Meer - niet herkiesbaar;
  Joop Vermeer - herkiesbaar voor verlenging van 1 jaar;
  Atie Heijndijk-Mackloet - herkiesbaar;
  Jelle Woudstra – herkiesbaar;
  Nico Hanemaayer – verkiesbaar als voorzitter.
  Harry Luijendijk – aftredend en verkiesbaar voor tijdelijke invulling functie adjunct;
 • Mededelingen over de geplande bijeenkomsten en reizen 2020 en de meer-daagse reis naar Odoorn.
 • Rondvraag en sluiting officiële deel.

PAUZE

Na de pauze willen we d.m.v. een powerpoint presentatie stil staan bij het wel en wee van ons verenigingsjaar 2019.
Het bestuur nodigt u van harte uit om er samen een fijne middag van te maken.

Vervoersproblemen… even bellen!

Het telefoonnummer van Henk Otten voor Oostvoorne is 483677 en voor Rockanje en Tinte is dat Harry Luijendijk, 401915.

N.B.: De jaarstukken worden op de bijeenkomst uitgedeeld, maar kunnen door de leden ook worden opgevraagd bij de penningmeester, tel.06 20599598 of per email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Namens het bestuur PCOB afdeling Westvoorne,
Tineke Vriend, secretaris

P.C.O.B. Afdeling Westvoorne

PCOB Westvoorne is naarstig op zoek naar actieve senioren die het bestuur niet alleen willen ondersteunen, maar tevens bereid zijn de handen uit de mouwen te steken.

De gemiddelde leeftijd van de leden van onze plaatselijke afdeling beweegt zich inmiddels rond de 80 jaar. Het wordt dan ook steeds moeilijker om een actief bestuur op de been te houden, die voor de bijna 200 ouderen de nodige activiteiten organiseert. Deze lopen uiteen van het aanbieden van een spelletjesmiddag, een excursie, het uitnodigen van sprekers met een voor de doelgroep interessant onderwerp, dan wel het organiseren van een jaarlijkse vakantie. Activiteiten die hoog worden gewaardeerd en bijdragen aan het voorkomen van vereenzaming. Daarnaast is ook het ‘omzien naar elkaar’ bij lief en leed een wezenlijke taak die door het bestuur inhoud wordt gegeven.
Helaas is door omstandigheden het aantal bestuursleden zodanig geslonken dat het voor hen haast onmogelijk wordt alle taken inhoud te geven. Deze bestuursleden maken zich dan ook ernstig zorgen wat betreft de toekomst. Laat u hen als actieve senior in de kou staan en realiseert u zich dat wellicht ook voor u eens de tijd komt dat uw levensvreugde afhankelijk wordt van de inzet van anderen? Aarzel niet langer en meld u aan. Wilt u weten welke vacatures er zoal zijn en wat de daarmee samenhangende taak inhoudt?

Neem contact op met Tineke Vriend (tel. 404434 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.), dan wel met Harry Luijendijk, tel. 401915 , e-mailadresDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.en wellicht weten zij u zo enthousiast te maken dat u zegt: “Ja dat is iets voor mij!”

 

PCOB Westvoorne

Tineke Vriend, secretaris

Ga naar boven