Bericht van de Kerkenraad

Omdat per 1 juli de mogelijkheden door het kabinet zijn verruimd heeft de Kerkenraad besloten dat er met ingang van zondag 5 juli weer diensten worden gehouden.

Wij hebben geïnventariseerd dat, met ook de zijzalen in gebruik, er in de Welkomkerk naar schatting max. 100 mensen die 1,5 meter van elkaar zitten kunnen plaatsnemen. Ook de banken en stoelen staan op 1,5 meter van elkaar. Mensen uit één gezin kunnen wel direct naast elkaar zitten.

Uiteraard hebben wij als Kerkenraad de verantwoording voor de gezondheid van een ieder die de dienst bezoekt. We houden ons dan ook strikt aan de regels die de regering heeft voorgeschreven.

Er geldt momenteel een maximum van 30 bezoekers per dienst.

Helaas heeft dat ook minder prettige gevolgen: er wordt niet gezongen tijdens de dienst, en er is geen koffiedrinken na afloop. En op 1,5 meter van elkaar is ook niet bepaald ‘gezellig’.

 

Waarmee moet u rekening houden?

Hebt u klachten, ook als u veel moet hoesten en niezen, dan moet u thuisblijven. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid.

Het is mogelijk dat er meer dan 100 mensen de dienst zouden willen bezoeken. Daarom hebben we een aanmeldingssysteem ingevoerd. (Dit is overigens een voorschrift van de PKN.)

Voor elke dienst moet u zich per keer aanmelden.  In de week voorafgaand aan de dienst kan dat via de mail of per telefoon bij : Harry Luijendijk (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel. 401915).

Aanmelden kan tot vrijdag 19:00 uur.

Zouden er meer dan 100 aanmeldingen zijn dan wordt geloot wie er afvalt. De afvallers krijgen daarvan vanzelfsprekend tijdig bericht. Zij zijn voor de volgende zondag wel verzekerd van een plaats.

Ook gasten moeten zich aanmelden. Zij kunnen dit op de website lezen.

Bij het betreden van bent u verplicht een mondkapje te dragen.

Hoe gaat het in de kerk?

De garderobes worden niet gebruikt. Jassen en paraplu’s neemt u mee naar binnen en legt u naast u op de bank of op de grond.

Toilet: geen tot minimaal gebruik en alleen het invalidentoilet. Wij adviseren u daar tevoren rekening mee te houden. In het toilet zijn papieren droogdoekjes; ook is daar ontsmettingsmiddel voor handen aanwezig omdat de kraan handmatig wordt bediend.

Liedboeken worden niet gebruikt, alles is op de beamer te lezen, zoals gebruikelijk.

Er is ook geen Welkombrief in de kerk, zie beamer. Wel wordt, zoals gebruikelijk, een papieren exemplaar gebracht naar de mensen die naar de kerkomroep luisteren. Verder kan de orde van dienst via een link op de website gelezen worden.

Vooralsnog is er geen oppas en/of kindernevendienst, om onnodige complicaties te voorkomen.

Voor de dienst

Er zijn drie regelaars: 1 ouderling en 2 diakenen. Zij zijn aan een hesje herkenbaar als regelaar. De ouderling staat bij de ingang en vraagt eenieder naar de gezondheid. Bij twijfel kan diegene vanwege het risico helaas niet worden toegelaten.

Er wordt een presentielijst bijgehouden om later een eventuele besmetting te kunnen traceren.

In de hal is ontsmettingsmiddel voor de handen aanwezig.

Na binnenkomst wijzen de regelaars u de plaats en juiste afstand aan. Zij beginnen in de kerkzaal met vullen vanaf de voorste banken. En zo verder naar achteren. Vervolgens worden één voor één de zijzalen gevuld.

Echtparen kunnen gewoon naast elkaar zitten. Dit geldt ook voor ouders met kinderen.

Tijdens de dienst

Liederen: in principe wel liederen maar, zoals hiervoor vermeld, er wordt door de gemeente niet gezongen tijdens de dienst.

De tekst staat op de beamer. Hoe het verder muzikaal of anders wordt ingevuld wordt in de dienst duidelijk gemaakt.

Collecte: Er wordt niet gecollecteerd om onnodige complicaties te voorkomen. Tot nu toe wordt er via overmaken gul gegeven. Daar zijn we erg blij mee.

Wel doen wij een beroep op u om dit vol te houden. Voor hen die dit nog niet doen: de bankrekening voor het doel ’het werk van de kerk’ is NL73 RABO 03557 06 083 t.n.v. Prot. Gem. Rockanje Welkomkerk en voor het diaconale doel is dat NL15 INGB 0003 7266 84 7266 84 t.n.v. diaconie Prot. Gem. Rockanje Welkomkerk.

Na de dienst

Na de zegen legt de ouderling van dienst uit hoe het verlaten van de kerk moet gaan.

Attentie: ook bij eventueel napraten buiten moet u 1,5 m aanhouden.

Tot slot

Het zal allemaal best vreemd en ongezellig aandoen. De saamhorigheid die we normaal kunnen ervaren, zowel voor, tijdens en na de dienst zullen zeker worden gemist. En natuurlijk hopen we allemaal dat dit zo kort mogelijk duurt.

De eredienst, het woord zegt het al, gaat echter een stuk dieper dan gezelligheid.

De kern is dat we, ook al is het afwijkend van hoe het normaal gaat, geïnspireerd worden door het Woord, het gebed, de lofprijzing - al is het op een ingehouden manier - en de verkondiging.

En, ‘lest best’, we krijgen Gods zegen mee!

 

De Kerkenraad.