Kerkelijke regelingen

Regeling preekvoorziening
Dhr. J. van Wensveen,
Orionstraat 1, 3235 TE Rockanje, tel. 402006.

Organisten:

1e organist:
2e organist: dhr. R.J.B. Oosterlee, Beatrixstraat 17, 3181 GA Rozenburg, tel. 851692

Als u op uw verzoek tijdens een bijzondere dienst een andere organist wilt laten spelen op het orgel dient u van te voren contact op te nemen met dhr. A. van Driel, tel. 401198.

Kerkelijke adressen
Gaarne alle correspondentie en attestaties richten aan het postadres van de kerkenraad:
Hoogvlietlaan 23, 3235BK Rockanje,

Kerkgebouw: Welkomkerk, Hoogvlietlaan 23 tel: 402016
Kerkmeester: dhr. C.A. van Strien, Kersenstraat 15 tel: 401567
Koster: dhr. I.A. Langendoen, Lindenhorst 3 tel: 401191
   
Kerkelijke ledenadministratie  
mevr. P.M. Zuidema-Bruning, Dwarsweg 38  tel: 402053
mevr. M.S. Ouwendijk-Zuidema, Lodderlandsedijk 16a
tel: 400790
   
Archivaris  
dhr. A. Scholten, Esdoornstraat 13 tel: 407050

Momenteel zijn de volgende bonnen verkrijgbaar.

Wit € 0,60 vel van 20 bonnen € 12,00
Groen € 1,00 vel van 20 bonnen € 20,00
Oranje € 1,50 vel van 20 bonnen € 30,00

De bonnen zijn verkrijgbaar bij:

Piet en Lenie van Linschoten

Wega 5  

Telnr. 40 12 33

Zoeken