Op maandag 3 december vergaderde de Kerkenraad in de Welkomkerk. Hier volgt een verslag:

Welkom en opening.
Voorzitter Nico Hanemaayer heet allen welkom. Hij memoreert dat de omstandigheden waarin onze Gemeente van de Welkomkerk verkeert nog steeds moeilijk zijn. Desalniettemin laten wij ons bemoedigen door de woorden van psalm 138 vers 7 en 8, zegt hij. Zoekt u ze maar eens op!

Ondertekening.
Nelleke Langendoen ondertekent het betreffende formulier voor nieuwe ambtsdragers, en wel in het boekje dat al sinds 1941 voor dat doel in onze kerk bewaard wordt.

Ds. Hessels.
Zoals al eerder aan u gemeld gaat ds. Hessels, emerituspredikant te Hellevoetsluis, verhuizen. Hij zal daarom per 31 december zijn taak als ‘tijdelijk pastoraal predikant voor een beperkt aantal leden van onze Welkomkerk’ neerleggen. De Kerkenraad is blij met het werk dat ds. Hessels de laatste tijd voor ons verricht heeft.

Ds. Flim.
De Kerkenraad heeft ds. Flim uit Nieuwenhoorn bereid gevonden de taak van ds. Hessels over te nemen. Ds. Flim werkt voor de kerk in Hellevoetsluis en voor de Catharijnekerk in Brielle. De Kerkenraad is blij met de toezegging van ds. Flim en kijkt er naar uit met haar samen te werken.

Ds. Van der Kooij
wil in Rockanje vieren dat het op 9 februari 2019 50 jaar geleden is dat hij als predikant werd bevestigd (in Haamstede). Dat vieren zal hij doen op zondag 10 februari in de eredienst in onze Welkomkerk waarin hij zelf voorgaat. Ds. Van der Kooij zou uiteraard ds. Van der Kooij niet zijn als hij voor die dienst niet al veel geregeld had: zijn vriend Jimco Zijlstra zal het orgel bespelen, er komen familieleden/gasten en vertegenwoordigers van andere kerken waar hij gestaan heeft, na het koffiedrinken, komt een door hem uitgezochte muziekgroep op zijn kosten voor ons spelen. Hulde!

Groothuisbezoek.
De pastorale ouderlingen en Anneke Cok hebben het groothuisbezoek van maart aanstaande al in de steigers gezet. U hoort spoedig van hen!

Begroting Diaconie 2019.
Deze begroting wordt kort besproken door de Kerkenraad en daarna goedgekeurd.

Jongvolwassenen.
Nelleke Langendoen deelt mee dat de jongvolwassenengroep plannen heeft om op 10 februari met kinderen uit de eigen groep een zogenaamde “Aan tafel bij ..”-maaltijd te houden. De Kerkenraad hoort dat met genoegen aan. Ook is er besloten het groothuisbezoek, net als vorig jaar, binnen de eigen groep te organiseren.

Voordrachten.
Judith Hoogenboom heeft op 10 oktober in de Welkomkerk een interessante voordracht gehouden over het F.D, Roosevelthuis van de PKN in Doorn. En Barend van Zijll hield op 24 oktober een welluidende presentatie over muziek. Beide presentatoren werden beluisterd door enkele tientallen belangstellenden. Hulde aan alle twee, zegt de Kerkenraad!

Gezamenlijke maaltijd.
Het overheerlijke captains dinner, dat op vrijdag 23 november in het kerkgebouw opgediend werd, heeft € 500 opgebracht ten bate van ons kerkenwerk. Hulde aan alle culinaire medewerksters!

Laatste zondag kerkelijk jaar.
Voortaan zal er elk jaar in de dienst waarin de overledenen herdacht worden voor alle gemeenteleden de mogelijkheid zijn een lichtje aan te steken. Er is namelijk gebleken dat hieraan behoefte bestaat in de Gemeente.

Sluiting.
Ton van Driel sluit daarop de vergadering met het voorlezen van het gebed “Waar twee of drie” van Alfred Bronswijk. Dat ‘gebed in gedichtvorm’ kunt u vinden in “Woorden van geloof, hoop en liefde”, een uitgave van de PKN.

Wim Verduijn, notulist