Trouwe lezers van de website zullen zich wellicht herinneren, dat ik vorige maand beschreef, dat ik van gedachtenspinsels over carnaval meer of minder automatisch eerst op de vastentijd kwam, toen op het getal VEERTIG, vandaar op de rol van dat getal in de Bijbel en vandaar weer op Pasen, zo eindigend met een verwijzing naar het prachtige opstandingsverhaal uit Lucas 24 over de Emmaüsgangers, waarover ik u ook nog een mooi gedicht van Felix Timmermans doorgaf.

Enige tijd later diende ik bij ontstentenis van een predikant, de april-kerkenraadsvergadering te openen en in die opening heb ik als lichtend voorbeeld voor de kerkenraadsleden, weer gewezen op het verhaal van de Emmaüsgangers. Immers het enthousiasme en de bevlogenheid bij Kleopas en zijn metgezel, nadat het bij hen was doorgedrongen dat ze met de opgestane Heer hadden opgewandeld en de maaltijd gebruikt, waren zo groot dat ze terstond weer aan de niet onaanzienlijke wandeltocht terug naar Jeruzalem begonnen. Iets van die bevlogenheid en dat enthousiasme wensten we als kerkenraadsleden elkander dan ook toe en baden ook daarvoor.

Toen ik later nog eens die opening overdacht, drong het op een gegeven moment tot mij door, dat de terugkeer naar Jeruzalem van Kleopas en zijn metgezel, ons ook nog iets anders vertelde. Kleopas en zijn metgezel keerden namelijk op hun schreden terug naar Jeruzalem en die uitdrukking, t.w. op je schreden terugkeren heeft natuurlijk ook nog een heel andere betekenis. Namelijk eerder, vaak minder prettige of minder goede handelingen ongedaan (proberen te) maken.

Zo heeft het verhaal over de Emmaüsgangers nog een extra dimensie, een extra betekenis:
Als je je openstelt voor (een ontmoeting met) de opgestane Heer, vallen (als in Handelingen 9 wordt gesteld) de schellen je van de ogen en zie je een nieuwe werkelijkheid, een nieuwe toekomst. Dat maakt nogal wat los: Je wordt zo blij, enthousiast en bevlogen dat je dat wil delen, desnoods middels een onverwachte inspanning en daarnaast keer je ook nog eens op je schreden terug!

Nico Hanemaayer