Op 30 mei is er weer het traditionele dauwtrappen met ontbijt en viering. Traditioneel? Dit jaar mag iedereen meedoen, de gemeenteleden van Dorpskerk en Welkomkerk, gasten van campings, of iemand die de oproep in een van de kranten leest.

Dit stukje is in de Stille Week geschreven. De organisatie moet dus nog beraadslagen om alles handen en voeten te geven. Wij willen u het spoorboekje echter niet onthouden, zodat u een en ander alvast in uw agenda kunt noteren.

Om 06.45 uur verzamelen bij het Waterbos. Daarna is er om 08.15 uur ontbijt in de Welkomkerk. Aansluitend hopen wij om 09.30 uur te beginnen met onze kerkdienst, eveneens in de Welkomkerk, die geleid zal worden door ds. W. Quak.

Degenen die gaan wandelen, worden verrast met een deskundige uitleg over de prachtige natuur in ons rijke Rockanje. Zij die niet mee kunnen of willen wandelen, zijn om circa 08.15 uur welkom in de kerk. Een gezamenlijk ontbijt: gezellig! De kosten voor dit ontbijt bedragen € 2,50 voor een volwassene en
€ 1,25 voor jongeren onder de dertien jaar. In de juni-edities zullen wij u eventueel nog verdere details doorgeven.

Namens de werkgroep, ds. William Quak en Ineke Hensen

hemelvaart1  hemelvaart2   hemelvaart3
 5.15 uur  6.45 uur  8.15 uur