Op maandag 2 september vergaderde de Kerkenraad in de Welkomkerk. Hier volgt een verslag:

Opening (1).
Voorzitter Nico Hanemaayer opent de vergadering. Hij memoreert dat de mooie zomermaanden ons nog vers in het geheugen liggen, maar dat we nu weer flink aan de slag moeten. Daarbij zullen we ons helaas ook bezig moeten houden met zaken die ons zwaar vallen en ons geen vreugde verschaffen, zegt de voorzitter, geroepen als we zijn tot dienen van onze Gemeente.
Nico ziet een parallel met de jonge Samuël, die Eli een vervelende boodschap moest brengen, en raadt ons aan daar later 1 Samuël 3 weer eens over op te slaan. De voorzitter sluit daarop af met gebed.

Opening (2).
Tenslotte deelt Nico mee dat het moderamen van de Kerkenraad in de zomermaanden “flink doorgebuffeld” heeft, en wel in samenwerking met onze consulent ds. Peterjan van der Wal. Ds. van der Wal zal voortaan ook onze kerkenraadsvergaderingen bijwonen, maar is vandaag verhinderd wegens vakantie.
Herdenking. Vervolgens herdenkt de Kerkenraad zuster Johanna (Hannie) Groeneveld-Velthuizen die, 78 jaar oud, op 17 juli overleed. Wij zijn in gedachten bij hen die haar zullen missen.

Brieven.
De Kerkenraad heeft vijf brieven ontvangen met kritische noten over het zogenaamde Adempauze-besluit. De voorzitter heeft die brieven beantwoord en de Kerkenraad is het met die antwoorden eens.

Maaltijden.
Een bekend groepje immer actieve dames is in dit nieuwe seizoen al weer druk bezig met het organiseren van hun inmiddels wereldberoemde maaltijden in ons kerkgebouw. Dit zijn wij van plan, zegt Martha Boller: op 20 september Captains Dinner met als goed doel Suwa Setha, op 22 november wintersoepen met als goed doel de Stichting Babyspullen (Nelleke Langendoen heeft folders van de Stichting meegenomen en geeft uitleg over de handelwijze van de Stichting), op 7 februari stamppotten met als goed doel de Voedselbank te Brielle, en op 17 april nasi/bami/saté met als goed doel het Hospice Voornse Duinen. De kerkenraadsleden krijgen nú al trek!

Jeugd/jongvolwassenen.
De jongvolwassenen organiseren op zondag 10 november een bijzondere kerkdienst, en wel een zogenaamde Top-2000-dienst. Nadere informatie volgt in de novemberBinding.

Kerkrentmeesters.
Piet van Linschoten vertelt dat het nieuwe kozijn in de kerk inmiddels geplaatst is en dat er veel werk verzet is om de koffiezaal te vernieuwen. Beide projecten zijn als ‘zeer geslaagd’ te betitelen, zoals u al met eigen ogen hebt kunnen zien! Bij de koffiezaalvernieuwing is door een aantal van onze gemeenteleden heel veel arbeid verricht. Aan al die noeste werkers is daarom een etentje bij de plaatselijke Chinees aangeboden. De Kerkenraad is beretrots op hen! Hulde, hulde, en nóg eens hulde!

Gesprek met de kinderen.
De Kerkenraad besluit om in de eredienst voortaan het gesprek met de kinderen achterwege te laten. Dat gesprek leidt nogal eens, zeker voor het kind of de kinderen, tot wat gênante vertoningen. De leiding van de kindernevendienst heeft begrip voor het besluit. Uitzonderingen zijn, waar wenselijk, uiteraard toegestaan.

Kinderknutseldagen.
Op 28 en 29 augustus organiseerde de Dorpskerk weer de zogenaamde Kinderknutseldagen. Dit jaar werd voor het eerst assistentie verleend door twee dames van de Welkomkerk, te weten Carla van der Hout en Ans Zwart. Afwisselend werden de Dorpskerk en de Welkomkerk gebruikt door de kinderen. Een stukje over de dagen vindt u in deze Binding.


Evangelisatiecommissie.
De vele zomeractiviteiten van deze productieve commissie worden voortvarend uitgevoerd. Diverse zaken zijn nog in volle gang. De Kerkenraad is er erg blij mee!

Ds. Tineke Flim
stopt, zoals bekend, vanwege een aangenomen beroep in Monster eind september met haar zeer gewaardeerde diensten voor onze Gemeente. De Kerkenraad denkt na over de ontstane situatie. Ton van Driel en Lia Verduijn zullen onze kerk vertegenwoordigen bij ds. Flims afscheidsdienst op 22 september in de Petrakerk te Hellevoetsluis.

Sluiting.
Mieke Koster, tenslotte, sluit de vergadering met het voorlezen van het gedicht “Vragenderwijs” van Guillaume van der Graft. U vindt dat gedicht in het Liedboek na Lied 842 op bladzij 1361. Vervolgens spoeden de kerkenraadsleden zich ijlings huiswaarts: het is flink laat geworden vanavond!

Wim Verduijn, notulist