De kerkenraad is als volgt samengesteld:

Moderamen:

Predikant

ds. G. Kwakkel
Hoogvlietlaan 23a
769161

Voorzitter

dhr. C.E. Vriend
Morelstraat 50
404434

Scriba

Dhr. A. van Driel
Sagittastraat 3
401198

Voorzitter
Diaconie
Dhr. H.W. Sloots
Baljuwlaan 31
06 38901702

Voorzitter
College van Kerkrentmeeters
Dhr. J. Zuilhof
Vinkenhof 2
403481
Ouderling pastoraat Mw. C. Verduijn-Hoeksma
Parnassialaan 4
402564

 

Ouderlingen pastoraat:

Mw. H.L. Scherpenisse-Baaima
van der Fuyckstraat 58, Brielle
414331

Mw. W.S. Koster-Voskamp
Hoogvlietlaan 14e

482802

Mw. C. Verduijn-Hoeksma
Paranassialaan 4
402564

Ouderling vorming en toerusting:

mevrouw H. Kwakkel-Langebeeke
Hoogvlietlaan 23a

769161

Ouderling College van Kerkrentmeesters:

Dhr. J. Zuilhof
Vinkenhof 2
403481

Ouderling jeugd/jong volwassenen:

Mw. N. Langendoen
Rondeweiweg 10b
401961

 

College van Diakenen:

Dhr. H.W. Sloots
Baljuwlaan 31
06 38901702

Mw. A. Cok-Koudijs
Eikenhorst 7
403749

Mw. N.P. Reuyl-van Dijk
Mercuriuslaan 17
401357

Mw. C.A. van Luijk-Draaijer
Oranjelaan 7
403671
Dhr. R.P. van de Velde
Alardusdreef 98
400515

 

Aanspreekpunt voor het pastoraat:

Mw. J. Scherpenisse-Baaima 414331

Het pastorale team bestaat uit ouderlingen, diakenen en contactpersonen.

Individueel huisbezoek:

Individueel huisbezoek wordt gebracht bij die adressen die zich hiervoor opgeven bij één der kerkenraadsleden.