De kerkenraad is als volgt samengesteld:

Moderamen:

Predikant

ds. G. Kwakkel
Hoogvlietlaan 23a
769161

Voorzitter

dhr. N. Hanemaayer
Ommeloop 9
401239

Scriba

Dhr. A. van Driel
Sagittastraat 3
401198

Voorzitter
Diaconie
Dhr. H.W. Sloots
Baljuwlaan 31
404291

Voorzitter
College van Kerkrentmeeters
Dhr. P. van Linschoten
Wega 5
401233
Ouderling pastoraat Mw. C. Verduijn-Hoeksma
Parnassialaan 4
402564

 

Ouderlingen pastoraat:

Mw. H.L. Scherpenisse-Baaima
van der Fuyckstraat 58, Brielle
414331

Mw. W.S. Koster-Voskamp
Hoogvlietlaan 14e

482802

Mw. C. Verduijn-Hoeksma
Paranassialaan 4
402564

Ouderling vorming en toerusting:

mevrouw H. Kwakkel-Langebeeke
Hoogvlietlaan 23a

769161

Ouderling College van Kerkrentmeesters:

Dhr. P. van Linschoten
Wega 5
401233

Ouderling jeugd/jong volwassenen:

Mw. N. Langendoen
Rondeweiweg 10b
401961

 

College van Diakenen:

Mw. M.T. Boller-van Vondel
De Ruy 50, Oostvoorne
401643

Dhr. H.W. Sloots
Baljuwlaan 31
404291

Mw. A. Cok-Koudijs
Eikenhorst 7
403749

Mr. S. Langendoen-Brouwer
Lindenhorst 3
401191

Mw. N.P. Reuyl-van Dijk
Mercuriuslaan 17
401357

 

Aanspreekpunt voor het pastoraat:

Mw. J. Scherpenisse-Baaima 414331

Het pastorale team bestaat uit ouderlingen, diakenen en contactpersonen.

Individueel huisbezoek:

Individueel huisbezoek wordt gebracht bij die adressen die zich hiervoor opgeven bij één der kerkenraadsleden.