In de komende weken staat er, zoals elk jaar, een aantal groothuisbezoeken op de rol. Als het goed is hebt u in deze Binding een inlegvel aangetroffen waarmee u zich kunt opgeven voor een bijeenkomst op een datum die u schikt. Uw contactpersoon zal dit inlegvel vóór 16 februari bij u ophalen. Ook kunt u zich telefonisch aanmelden bij ondergetekenden.
U heeft in het vorige artikel kunnen lezen wat het thema is. Dit is dus:
“IK KIES ER VOOR TE GELOVEN, DAT GOD………..!

We willen met elkaar van gedachten wisselen over de sporen en vindplaatsen van God in deze tijd.

U bent van harte uitgenodigd!

Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad,

Anneke Cok, tel. 403749
Mieke Koster tel. 482802,
Nelleke Langendoen, tel. 401961
Jetty Scherpenisse, tel.414331
Lia Verduijn, tel. 402564