2018

 

"Aan de lezer heil!"

 

Zo begon men vroeger brieven. Ook aan het begin van een nieuw jaar wensen mensen elkaar het goede, of, in andere woorden: veel heil en zegen! Dat wensen ook wij u toe voor het nieuwe jaar 2018. Misschien mag dat nog net, hoewel het jaar als u dit leest inmiddels al weer in volle hevigheid op gang zal zijn. Graag hadden we u die zegenwens in de kerk toegewenst op 7 januari, naar goed gebruik. Helaas hadden we een verplichting elders in verband met de situatie van mijn moeder. Familie-overleg bleek nodig waardoor we die ochtend al vroeg op weg waren naar het Noorden.

Het begin van een nieuw jaar en afsluiten van een oud is ook altijd een moment van reflectie, van achteromzien en van vooruit kijken. En als ik terugkijk in persoonlijke zin, dan was het wel een heel bijzonder jaar. Met de overgang naar deze gemeente als meest markante gebeurtenis. Daarbij hoorde een tijd heen en weer reizen omdat de Til verbouwd werd. Dat gereis en nog niet goed kunnen ‘aarden’ werd gaandeweg zwaarder, tijdrovend en onhandig. Gelukkig is daar sinds oktober een eind aan gekomen. In die reisperiode viel ook de opname van Hanny op de intensive-care. Er werd, toen alles weer in goede banen leek te komen, gezegd dat het wel een jaar zou duren voor ze weer ‘de oude’ zou zijn. Dat jaar is nu bijna om, het was heel hard werken, vooral voor Hanny en nog niet alles is weer terug bij het oude maar we hebben goede hoop.

De verhuizing was een zegen: eindelijk hier kunnen wonen en werken, in een prachtig en gelijkvloers huis, tegen de kerk aan gevleid, hoe mooi kun je het treffen als predikant! Anderzijds, zoals iedereen die verhuist, merkten we hoezeer het toch altijd weer een hele klus is om afscheid te nemen van het oude, los te laten, en het nieuwe ‘jou passend’ te maken.
De laatste aanpassingen zijn er nog niet maar het is nu wel ‘op orde’ te noemen en wij kunnen ons er goed in bewegen.

Het begin van een nieuw jaar is ook een moment van goede voornemens. En dat is vaak iets dat in het vorige jaar niet naar wens is gegaan. En achterom ziende vind ik het erg vervelend dat de kennismaking niet zo voorspoedig heeft kunnen gaan als gehoopt. Verschillende redenen spelen dan een rol, zoals bijvoorbeeld het bovenstaande. Maar ook dat kennismaken toch vaak veel meer tijd vraagt dan eerst werd gedacht. Eenmaal aan de koffie blijkt er een hele geschiedenis van verhalen en gevoelens mee te komen. Belangrijk en erg boeiend, dat in de eerste plaats. Echter er kwam alles bij elkaar te weinig van om iedereen al te bezoeken. Dat spijt me en het valt me zwaar elkaar nog niet ‘van aangezicht tot aangezicht’ te hebben kunnen spreken. Het meest urgente voornemen voor het nieuwe jaar is dan ook om dat voorrang te geven. Dus in het vergadercircuit zal ik zo streng mogelijk zijn ;-) wat mijn aanwezigheid betreft, herhaalbezoeken moeten soms ook even wat langer wachten wellicht, en de kennismakingsbezoeken zelf moeten ook wat ‘aan de tijd’ gehouden worden. Wanneer ik u nog niet bezocht hebt, betekent dat niet dat ik niet langskom, maar alleen dat het nóg niet heeft mogen plaatsvinden. Mocht er overigens aanleiding zijn dan mag u natuurlijk altijd bellen of mailen om met spoed een afspraak te maken! Dat kan bij u thuis, maar dat kan ook hier, in de voormalige Til.

Want die voormalige Til is nu een woning, en wat voor een: als u via de kerk binnen zou komen dan zou u boven de deur het bordje ‘wonderhuisje’ zien hangen. Een oud bordje, van een andere plek, maar ook op deze nieuwe plek helemaal waar: het is iets heel bijzonders geworden! Aan de buitenkant hadden we nog een bord toe willen voegen, of letters beter gezegd, in de stijl van wat er nu hangt als ‘De Til’ maar we hebben nog niemand kunnen vinden die dergelijke letters kan maken - als u nog iemand weet houden we ons aanbevolen - dat blijft een voornemen dat nog uitstaat.
Een ander voornemen dat wij maakten met de jaarwisseling: u van harte uit te nodigen om binnen eens te kijken wat er van die oude Til met zoveel geschiedenis nú geworden is na de verbouwing en met die nieuwe bewoners. En wel op 4 februari na de ochtenddienst: van harte welkom! Ook onze kinderen hopen er dan te zijn en zullen vast iets voor u gebakken hebben...

 

 welkom

 

Hartelijke groet, ook van Hanny,
Gert Kwakkel