Alle wegen leiden naar Rome; dat spreekwoord verwijst naar de grote hoeveelheid wegen, die lang geleden in het Romeinse rijk zijn aangelegd. Meer dan 2000 jaar geleden waren de Romeinen de eersten, die een uitgebreid wegennetwerk (geschat wordt dat de totale lengte meer dan 100.000 kilometer bedroeg!) hebben aangelegd binnen Europa en ook naar de uithoeken van het rijk in Azië en Afrika. Het uitgangspunt van al die wegen was uiteraard Rome. Zo is dat bekende spreekwoord ontstaan. Onze weg zal komend voorjaar ook naar deze stad voeren. Het is al weer bijna drie maanden geleden dat we door u verrast zijn op een onvergetelijk afscheidsfeest en aan het eind van de avond kregen we van u, als gemeente, ook nog eens een vorstelijk cadeau in de vorm van een reischeque. Welnu, die reis hopen we dus over een klein half jaar te gaan maken—we hebben een poosje nagedacht over een bestemming die in onze herinnering verbonden zal blijven met het afscheid en kwamen toen op de stad uit, die zo’n grote rol gespeeld heeft in de “gewone geschiedenis” maar zeker ook in de geschiedenis van de kerk. We hebben er een studio met keukentje gehuurd en hopen veertien dagen lang door de stad te zwerven en iets van die indrukwekkende geschiedenis (niet meer dan “iets” - een Italiaans spreekwoord zegt, dat als je alles van Rome zou willen zien, je aan een heel leven niet genoeg hebt!) op te snuiven. We verheugen ons er erg op en willen u allen daarom nogmaals hartelijk bedanken voor de geweldige manier waarop u ons hebt uitgeluid.

Met een hartelijke groet!
Ankie en Jan Wilschut

Zoeken