Zoeken

De Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) is met ca. 65.000 leden en ongeveer 300 lokale afdelingen één van de grotere maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor de belangenbehartiging van 50-plussers en waarin de leden, zelf ouderen, actief participeren. Dynamisch, betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd: het zijn dé kenmerken van de PCOB.

Belangen van 50 plussers
De bond is, samen met de Unie KBO, een belangrijke gesprekspartner voor diverse invloedrijke instanties, overheid en politieke partijen en is zowel plaatselijk, regionaal maar ook landelijk actief. Op plaatselijk niveau bezoeken de dames van ‘Lief en Leed’ onze leden op dankbare momenten, maar ook als zorgen de overhand hebben. Regionaal zijn er overlegmomenten met de andere afdelingen op Voorne-Putten.

Wat biedt de PCOB: Actieve belangenbehartiging op het gebied van zorg, inkomen, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit.

 • Door samenwerking met andere partijen, beïnvloeding van de algehele politieke besluitvorming.
 • Advisering over en ondersteuning bij maatschappelijke vraagstukken.
 • Een herkenbare meerwaarde door het protestants christelijke uitgangspunt.
 • Informatie, tips en handreikingen via PCOB publicaties.
 • Tien keer per jaar het mooie, gratis ledenblad KBO/PCOB magazine, een gezamenlijke uitgave van KBO/PCOB. Leden profiteren van veel voordelen.
 • Afspraken met meerdere zorgverzekeraars over collectieve contracten.
 • Hulp mogelijk bij het invullen van belastingformulieren.
 • Lokale bijeenkomsten voor ontmoeting, ontspanning en educatie.
 • Het lokaal organiseren van excursies, reisjes en vakantieweken.
 • Een betaalbare contributie: € 31,00 voor een individueel lidmaatschap en € 51,00 voor een partnerlidmaatschap per jaar. Dit zijn de contributiebedragen voor onze afdeling in 2019.

 

Onderlinge contacten
De afdeling Westvoorne telt op dit moment 205 leden.  Maandelijks is er een bijeenkomst in Rockanje (behalve de zomermaanden). Enkele keren per jaar worden er middagexcursies georganiseerd die we afsluiten met een gezamenlijke maaltijd.

Een overzicht van het seizoen 2018/2019:

 • Openingsbijeenkomst in de Duinhuisjes met een lunch en een gezellig spel.
 • Van 8-15 september een weekreis naar hotel Brinkzicht in Vledder.
 • Kerst- en Paasviering met lunch.
 • 2x een spreker uitgenodigd voor een lezing.
 • Op 1 mei een middagtocht naar Westkapelle en op 12 juni onze lustrumreis naar Rotterdam. Beide reisjes met afsluitend een diner.

Al met al een zeer gevarieerd programma!

Bent u geïnteresseerd in onze afdeling dan heten we u als gast van harte welkom op een van onze bijeenkomsten om de sfeer eens te proeven. We geven u dan ook graag nadere informatie. Ook is het mogelijk om ons maandblad KBO/PCOB-magazine en onze eigen nieuwsbrief bij de secretaris aan te vragen. Meteen lid worden kan natuurlijk ook en dat kunnen we u zelfs van harte aanbevelen!

Een lidmaatschap van de PCOB verdient zichzelf dubbel en dwars terug!


Ons bestuur:

Voorzitter  dhr. H.M. Luijendijk  401915
 1e secretaris  mw. T.M. Vriend-van Dokkum  404434
 2e secretaris  dhr. H.M. Luijendijk  401915
 Fin. Admin.  dhr. J. Woudstra  486426

 Lief en leed
 Rockanje

 mw. A. Luijendijk-Jansma  401915
 Lief en leed
Oostvoorne/Tinte
 mw. C. v.d. Horst-van der Meer
 mw. A. Heijndijk-Mackloet
 483395
 485193
Ledenadm.  dhr. J.M. den Otter  414197
Alg. lid  dhr. J. Vermeer  312489
Alg. adjunct  vacant  

 

 

pcob

AFDELING WESTVOORNE

Uitnodiging Kerstviering

 

Op woensdag 18  december a.s. hopen we onze Kerstviering te houden in de Welkomkerk te Rockanje.

Aanvang 10.30 uur. Zaal open om 10.00 uur.


We verzorgen zelf de liturgie en de meditatie en zullen met elkaar stilstaan bij de Kerstboodschap. Het bestuur nodigt u van harte uit, vanzelfsprekend ook uw vrienden of bekenden, hierbij aanwezig te zijn.


Rond het middaguur gebruiken we dan onze gezamenlijke Kerstmaaltijd.


Deelname aan deze kerstmaaltijd s.v.p. opgeven vóór 11 december  a.s. bij  Tineke Vriend (tel.404434) of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  in verband met voorbereiding  en inkopen.


Vervoersproblemen?  U kunt dit melden bij:

Henk Otten, tel. 483677 (Oostvoorne).

Harry Luijendijk, tel. 401915 (Rockanje en Tinte)

Rond 13.00 uur zal onze bijeenkomst afgelopen zijn.

Graag tot ziens op 18 december!

Info :Tineke Vriend, secretaris.

 

P.C.O.B. Afdeling Westvoorne

PCOB Westvoorne is naarstig op zoek naar actieve senioren die het bestuur niet alleen willen ondersteunen, maar tevens bereid zijn de handen uit de mouwen te steken.

De gemiddelde leeftijd van de leden van onze plaatselijke afdeling beweegt zich inmiddels rond de 80 jaar. Het wordt dan ook steeds moeilijker om een actief bestuur op de been te houden, die voor de bijna 200 ouderen de nodige activiteiten organiseert. Deze lopen uiteen van het aanbieden van een spelletjesmiddag, een excursie, het uitnodigen van sprekers met een voor de doelgroep interessant onderwerp, dan wel het organiseren van een jaarlijkse vakantie. Activiteiten die hoog worden gewaardeerd en bijdragen aan het voorkomen van vereenzaming. Daarnaast is ook het ‘omzien naar elkaar’ bij lief en leed een wezenlijke taak die door het bestuur inhoud wordt gegeven.
Helaas is door omstandigheden het aantal bestuursleden zodanig geslonken dat het voor hen haast onmogelijk wordt alle taken inhoud te geven. Deze bestuursleden maken zich dan ook ernstig zorgen wat betreft de toekomst. Laat u hen als actieve senior in de kou staan en realiseert u zich dat wellicht ook voor u eens de tijd komt dat uw levensvreugde afhankelijk wordt van de inzet van anderen? Aarzel niet langer en meld u aan. Wilt u weten welke vacatures er zoal zijn en wat de daarmee samenhangende taak inhoudt?

Neem contact op met Tineke Vriend (tel. 404434 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.), dan wel met Harry Luijendijk, tel. 401915 , e-mailadresDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.en wellicht weten zij u zo enthousiast te maken dat u zegt: “Ja dat is iets voor mij!”

 

PCOB Westvoorne

Tineke Vriend, secretaris