PCOB
De Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) is met 100.000 leden en 346 lokale afdelingen één van de grotere maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor de belangenbehartiging van 50-plussers en waarin de leden, zelf ouderen, actief participeren. Dynamisch, betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd; het zijn dé kenmerken van de PCOB.

Belangen van 50-plussers
De bond is een belangrijke gesprekspartner voor diverse invloedrijke instanties, overheid en politieke partijen en is zowel plaatselijk, regionaal en provinciaal maar ook landelijk actief. Op plaatselijk niveau hebben we zitting in de gemeentelijke "WMO-adviesraad". Regionaal zijn er overlegmomenten met de andere afdelingen op Voorne – Putten en Rozenburg. Onze afdeling is tevens vertegenwoordigd in het Provinciaal Overleg Zuid-Holland.

Wat biedt de PCOB:

 • Actieve belangenbehartiging op het gebied van zorg, inkomen, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit.
 • Door samenwerking met andere partijen beïnvloeding van de algehele politieke besluitvorming.
 • Advisering over en ondersteuning bij maatschappelijke vraagstukken.
 • Een herkenbare meerwaarde door het protestants christelijke uitgangspunt.
 • Informatie, tips en handreikingen via PCOB publicaties.
 • Tien keer per jaar het mooie, gratis ledenblad Perspectief; leden profiteren van veel voordelen.
 • Afspraken met meerdere zorgverzekeraars over collectieve contracten.
 • Een speciaal reisaanbod via PCOB-Reizen.
 • Hulp mogelijk bij het invullen van belastingformulieren.
 • Lokale bijeenkomsten voor ontmoeting, ontspanning en educatie.
 • Het lokaal organiseren van excursies, reisjes en vakantieweken.
 • Een betaalbare contributie: € 30,00 voor een individueel lidmaatschap en € 49,00 voor een partnerlidmaatschap per jaar. Dit zijn de contributiebedragen voor onze afdeling in 2015

Onderlinge contacten
De afdeling Westvoorne telt op dit moment 240 leden. Bijna maandelijks is er een bijeenkomst in Rockanje of Oostvoorne. Twee maal per jaar worden er 1-daagse reisjes georganiseerd; daarnaast enkele korte excursies.
Bent u geïnteresseerd in onze afdeling dan heten we u als gast van harte welkom op één van onze bijeenkomsten om de sfeer eens te proeven. We geven u dan ook graag nadere informatie. Ook is het mogelijk om het maandblad "Perspectief" en onze eigen "Nieuwsbrief" bij de secretaris aan te vragen.
Meteen lid worden kan natuurlijk ook en dat willen we u zelfs van harte aanbevelen!

Ons bestuur:

Voorzitter : vacature
 
Secretaris : mw. T.M. Vriend-van Dokkum
40 44 34
Penningmeester : dhr. H. Luijendijk
40 19 15
Lief en leed : mevr. C. v/d Horst-v/d Meer 48 33 95

P.C.O.B. Afdeling Westvoorne

PCOB Westvoorne is naarstig op zoek naar actieve senioren die het bestuur niet alleen willen ondersteunen, maar tevens bereid zijn de handen uit de mouwen te steken.

De gemiddelde leeftijd van de leden van onze plaatselijke afdeling beweegt zich inmiddels rond de 80 jaar. Het wordt dan ook steeds moeilijker om een actief bestuur op de been te houden, die voor de bijna 200 ouderen de nodige activiteiten organiseert. Deze lopen uiteen van het aanbieden van een spelletjesmiddag, een excursie, het uitnodigen van sprekers met een voor de doelgroep interessant onderwerp, dan wel het organiseren van een jaarlijkse vakantie. Activiteiten die hoog worden gewaardeerd en bijdragen aan het voorkomen van vereenzaming. Daarnaast is ook het ‘omzien naar elkaar’ bij lief en leed een wezenlijke taak die door het bestuur inhoud wordt gegeven.
Helaas is door omstandigheden het aantal bestuursleden zodanig geslonken dat het voor hen haast onmogelijk wordt alle taken inhoud te geven. Deze bestuursleden maken zich dan ook ernstig zorgen wat betreft de toekomst. Laat u hen als actieve senior in de kou staan en realiseert u zich dat wellicht ook voor u eens de tijd komt dat uw levensvreugde afhankelijk wordt van de inzet van anderen? Aarzel niet langer en meld u aan. Wilt u weten welke vacatures er zoal zijn en wat de daarmee samenhangende taak inhoudt?

Neem contact op met Tineke Vriend (tel. 404434 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.), dan wel met Harry Luijendijk, tel. 401915 , e-mailadresDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.en wellicht weten zij u zo enthousiast te maken dat u zegt: “Ja dat is iets voor mij!”

 

PCOB Westvoorne

Tineke Vriend, secretaris

Zoeken