Datum Voorganger

Collecten

6 januari
9.30 uur

Ds. R. Wilschut
Hoogvliet
Klik hier voor de orde van dienst

1. Jeugdwerk JOP
2. Kerk
13 januari
9.30 uur

Mw. M.B. Keijzerwaard
Oudenhoorn
Klik hier voor de orde van dienst

1. Solidariteitskas
2. Kerk

20 januari
9.30 uur

Mw. W. Sloots-van Schijndel
Hellevoetsluis
Klik hier voor de orde van dienst

1. Oecumene
2. Kerk
27 januari
9.30 uur

Heilig Avondmaal
Ds. G.J. Buunk
Middelburg

1. Een Bijbel voor kinderen in Kenia (NBG)
2. Kerk