Zondag 29 september vieren wij de start van het nieuwe kerkelijk jaar.
Naast het aftreden en bevestigen van Ambtsdragers willen wij deze dag ook graag vieren met een gezamenlijke maaltijd.

Na de dienst, begeleid door Ds. Wim van der Kooij en het koffie drinken, wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om even naar huis te gaan.
U wordt vriendelijk verzocht om s ‘middags om 16.30 uur weer te verzamelen bij onze Welkom Kerk. Hier zullen wij met elkaar de B.B.Q. aansteken, en gezellig gaan eten.

Voor o.a. het vlees, dranken en huur B.B.Q. vragen wij een bijdrage van € 7,50 per persoon.

Wij hopen u gezellig allemaal te kunnen verwelkomen op zondag 29 september.
Mocht u nog vragen hebben of als u zich nog niet heeft opgegeven, dan kunt u zich wenden tot een van de onderstaande leden van de organisatie.

Met vriendelijke groet,startzondag 2019

Anton Havelaar
Mariëlle Raes
Corine van Twist
Nelleke Langendoen