Zoeken

WERKGROEP BINDING
De samenstelling van de werkgroep Binding is:

Coördinatie en redactie: Lia van Luijk
Leden:

Ria Bagijn
Rob Woonink

Marianne Nielsen
Piet de Ruiter
Wim Vogler


De werkgroep Binding verzorgt de schriftelijke informatie aan de leden en gasten van de Protestantse Gemeente "Welkomkerk" te Rockanje.
Het kerkblad "Binding" wordt 11x per jaar uitgebracht.
Eenmaal per jaar wordt het jaarboekje samengesteld en uitgegeven.
Beide uitgaven worden bij de leden thuisbezorgd.

Ook worden de liturgieën wekelijks door leden van de werkgroep gestencild en liggen iedere zondag in de Kerk klaar.

Kopij voor "Binding" en het jaarboekje graag bij voorkeur digitaal aanleveren bij de redactie op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Getypte tekst kunt u afgeven bij Lia van Luijk, Oranjelaan 7, 3235 SV Rockanje.

Voor het kerkblad en het Jaarboekje wordt een eigen bijdrage gevraagd.
Met de opbrengst hiervan en van de inkomsten uit de advertenties, wordt ernaar gestreefd kostendekkend te werken.

Voor informatie, plaatsen van advertenties, etc. kunt U bellen naar: Lia van Luijk tel: 40 36 71

Dit jaar gaat Lia van Luijk stoppen met de redactie van Binding.
Zij heeft het vele jaren met plezier gedaan maar aan alles komt een eind.

Ineke Hensen is bereid om het kerkblad voort te zetten maar dan wel digitaal.

Het zal misschien wennen zijn maar uiteindelijk krijgen wij er iets heel moois voor terug.
De allereerste digitale Binding wordt het februarinummer in 2020.
U wordt de komende papieren Bindingen voldoende geïnformeerd over de veranderingen.

De samenstelling van de werkgroep Binding bestond in 2019 uit:

 Coördinatie:  Lia van Luijk
 Stencilwerk:  Piet de Ruiter
 Wim Vogler
 Coördinator bezorging:  Ria Bagijn
 Financiën/advertenties:  Rob Woonink

en verder de groep van enthousiaste vrijwilligers die helpen bij het tot stand komen van de Binding en het bezorgen hiervan.

Vanaf februari 2020 zullen we minder mensen nodig hebben. Het stencilwerk gaat door voor een zeer beperkte oplage. (er zijn een aantal mensen die niet beschikken over een computer, tablet, etc.) De coördinatie van de bezorging blijft bij Ria Bagijn maar zal ook een stuk minder werk met zich mee brengen. Het werk van Rob Woonink blijft hetzelfde; alleen de abonnementskosten zullen verlaagd worden. De groep ‘vouwers’ en bezorgers zal in overleg met hen uitgedund worden.

Kent u iemand die de Binding digitaal, dus via de e-mail, wil ontvangen voor €7,50 per jaar, stuur dan een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met dit verzoek.

Mocht uw eigen e-mailadres gewijzigd zijn wilt u dan dit z.s.m. doorgeven. Tegenwoordig krijg je geen bericht meer wanneer een e-mailadres niet juist is. Het zou toch jammer zijn wanneer u het blad niet meer kunt lezen…

Verder is er een einde gekomen aan het vertrouwde jaarboekje. In plaats van het jaarboekje krijgt u voortaan jaarlijks, een informatieboekje met de vertrouwde blauwe kaft. Hierin staat het jaarverslag van de Welkomkerk, de contactpersonen en de ledenlijst. De verslagen van alle commissies kunt u voortaan vinden op de website: www.welkomkerk-rockanje.nl

De werkgroep digitale Binding is hard bezig om zowel de Binding als de website een ander uiterlijk te geven dus het is zeer de moeite waard om de site goed in de gaten te houden!!!

Namens de Werkgroep Binding,
Lia van Luijk

 

binding1binding2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

binding4

binding3