We gaan weer zingen in Stuifakkers

zangkoor stuifakkers 2019Op woensdagavond 16 oktober wordt er weer een gezellige zangdienst gehouden in de theaterzaal van Stuifakkers.
De zangdienst wordt georganiseerd door de beide protestantse kerken uit ons dorp. Ds. Jan Wilschut zal de dienst leiden.
Atelma van Strien verzorgt de muzikale begeleiding en het gelegenheidskoor komt natuurlijk ook weer meezingen. Zoals we dat ook de andere keren hebben gedaan, zullen ook nu weer mooie, bekende liederen worden gezongen. Na de dienst is er, zoals gewoonlijk koffie of thee.
De zangdienst in Stuifakkers op 16 oktober in ‘Het Getij’ begint om 19.00 uur.
U bent van harte welkom.

Het gelegenheidskoor wordt gevormd door mensen uit de Dorpskerk en de Welkomkerk die graag zingen en het leuk vinden om voor één avond een koor te vormen.
We oefenen niet, het zijn immers bekende liederen die gezongen worden. Van te voren aanmelden is niet nodig, u bent van harte uitgenodigd om mee te zingen. We hopen op veel ‘koorleden’, zodat we de mensen in Stuifakkers een fijne, onvergetelijke avond kunnen bieden.
Kunt u nog zingen? Zing dan mee! Op woensdagavond 16 oktober.

Namens het bestuur, Anneke Cok