Het Heilig Avondmaal is een bijzondere maaltijd, met een heel bijzondere betekenis en werking. Deze bijzondere betekenis blijkt al uit de benaming van dit sacrament: een heilig maal, een maaltijd van de Heer.

Daarom zijn wij als diaconie, blij om te kunnen vertellen dat we in onze Welkomkerk het Heilig Avondmaal kunnen vieren. Uiteraard hebben wij het een en andere moeten aanpassen i.v.m. Covid-19.

Wat is er veranderd?
Er zijn andere materialen aangeschaft. Hieronder ziet u de zilverkleurige schaal waar 40 kleine bekertjes in passen. (er zijn 3 opstapelbare schalen gekocht) Wij hebben uiteindelijk gekozen voor glanzende, plastic weggooi bekertjes. Ja, we begrijpen dat dit niet heel goed is voor het milieu maar in deze tijd het meest hygienisch. Uiteraard wordt het plastic gescheiden afgevoerd.

Schaal

Op deze schaal past een zilverkleurig deksel.

Deksel

Wat ook anders zal gaan, …..u mag blijven zitten. De diakenen reiken u de hostie en de wijn aan.

Wat hetzelfde blijft, de predikant begint het Heilig Avondmaal met de rituelen die hierbij horen. Onder andere de gebeden, het schenken van de wijn en het breken van het brood.

Daarna gaan we over op de kleine bekertjes en hosties i.p.v. brood. Ook dit i.v.m. de grootst mogelijke hygiene.

Vriendelijke groet,
namens de diaconie,
Lia van Luijk