Logo Wij staan vermeld Logo Protestantse Kerk

Het orgel van de Welkomkerk te Rockanje

De oude Gereformeerde Kerk in Rockanje stond aan de Vleerdamsedijk. Deze kerk werd gebouwd in 1912 en is op 19 december 1912 in gebruik genomen. In 1946 kocht men een pijporgel bij de firma Vermeulen te Schiedam, ter vervanging van een klein huisorgel, dat in 1906 was aangeschaft voor het vorige kerkgebouw. Het nieuwe orgel werd op vrijdag 2 augustus 1946 in gebruik genomen. Het orgel vertoonde al snel veel problemen, en na een interventie door Feike Asma leverde de firma Vermeulen in 1949 een geheel nieuw orgel binnen de garantie. In 1969 is een nieuwe kerk gebouwd aan de Hoogvlietlaan, de Welkomkerk. Deze kerk is op 17 april 1970 in gebruik genomen.

Het eerste orgel in de Welkomkerk in Rockanje is gebouwd door C.A. Koppe, en werd in 1970 samen met de kerk in gebruik genomen. Het werd in de jaren hierna uitgebreid door de firma H.B. Scheuerman te Rotterdam. In 1997 is het laatste register geplaatst.

Dit orgel heeft dienst gedaan van 1970 tot maart 2023.
Er was al geruime tijd sprake van gebreken. Die werden zo ernstig dat zelfs enkele registers onbruikbaar werden. In 2022 werd door deskundigen vastgesteld dat herstel niet meer haalbaar is.
Vervanging door een ander orgel bleek niet mogelijk. Enerzijds door de beperkte hoogte van het orgelbalkon en anderzijds door het feit dat er geen ander geschikt instrument te koop was.
De orgelcommissie heeft daarom – na diverse luisterproeven - gekozen voor de aanschaf van een digitaal orgel met drie klavieren en pedaal, voorzien van software (twee samplesets) van het merk ‘Hauptwerk’. De opdracht hiervoor werd eind 2022 verleend aan de firma Mixtuur.
Dit orgel is op 28 maart 2023 door Mixtuur geplaatst. In de dagen daarna werd de intonatie van de beide aangeschafte samplesets – zie hierna – afgerond.

De speeltafel staat voor in de kerk naast het podium en is met een (lange) kabel verbonden met de geluidsapparatuur op het orgelbalkon.

Het front van het voormalige orgel is gehandhaafd. Achter het front staan de versterker, zes geluidsmonitoren voor de laag-midden-hoge tonen en twee sub-woofers voor de allerlaagste tonen. De versterker en de luidsprekers staan vlak achter het orgelfront opgesteld.

Een enorm contrast met de vorige situatie!

Op de oude windlade staat op de foto geheel links de versterker en tussen de rij met 2 x 3 luidsprekers (de 6e is niet zichtbaar) staat de box met 2 sub-woofers.

De eerste sampleset is van het Marcussen-orgel van de Grote of St. Laurenskerk te Rotterdam, een modern orgel, geschikt voor orgelliteratuur uit diverse stijlperioden.
De tweede set is van het Cavaillé-Coll-orgel van de Église St. Étienne te Caen (Fr.), een Frans-romantisch orgel. Beide sets zijn door Mixtuur geintoneerd om te voldoen aan de akoustische eigenschappen van de Welkomkerk.

Op Paaszondag 9 april 2023 is het orgel tijdens de viering door titularis Ron van Halen officieel in gebruik genomen.