Logo Wij staan vermeld Logo Protestantse Kerk

De diensten zijn ook te beluisteren via de kerkradio: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10983 
of via YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC7LP9YoDSsCW0m8k6-BMjRg

Omdat er niet gecollecteerd kan worden tijdens de dienst, wilt u uw bijdrage alstublieft overmaken op onderstaande rekening(en)?

Diaconie Protestantse Gemeente  Welkomkerk  Rockanje

NL 15 INGB 0003 72 66 84

Protestantse Gemeente Welkomkerk  Rockanje : Werk in de kerk

NL 73 RABO 03557 06 083

Bij voorbaat hartelijk dank.

Datum Voorganger Collecten

4 juni
9.30 uur

Ds. P. Schelling
Monster
Klik hier voor de orde van dienst

 1. Hydepark, Doorn
 2. Het werk in de kerk

11 juni
9.30 uur

Heilig Avondmaal
Ds. J.C. van der Linden
Schiedam

 1. The Bridge, Oostvoorne, Protestants Koopvaardijwerk Rijnmond
 2. Het werk in de kerk
18 juni
9.30 uur

Ds. D.G. ter Horst
Hellevoetsluis

 1. Velo Velo
 2. Het werk in de kerk
25 juni
9.30 uur

Ds. A.J.P.W. van der Wal

 1. Werelddiaconaat: Colombia
 2. Het werk in de kerk