De diensten zijn ook te beluisteren via de kerkradio: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10983 
of via YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC7LP9YoDSsCW0m8k6-BMjRg

Omdat er niet gecollecteerd kan worden tijdens de dienst, wilt u uw bijdrage alstublieft overmaken op onderstaande rekening(en)?

Diaconie Protestantse Gemeente  Welkomkerk  Rockanje

NL 15 INGB 0003 72 66 84

Protestantse Gemeente Welkomkerk  Rockanje : Werk in de kerk

NL 73 RABO 03557 06 083

Bij voorbaat hartelijk dank.

Datum Voorganger Collecten

5 september
9.30 uur

Mw. J.C. Klavers-Bras
Spijkenisse
Klik hier voor de orde van dienst

1. KIA Werelddiaconaat: Ghana
2. Het werk in de kerk

12 september
9.30 uur

Viering Heilig Avondmaal
Ds. L.C. van der Eijk
Zwijndrecht
Klik hier voor de orde van dienst

1. PKN Missionair Werk: Kliederkerk
2. Het werk in de kerk

19 september
9.30 uur

Startzondag
Bevestiging en afscheid ambtsdragers
Ds. A.J.P.W. van der Wal
Klik hier voor de orde van dienst

1. KIA Zending: Syrië
2. Het werk in de kerk
26 september
9.30 uur

Mw. J.C. Klavers-Bras
Spijkenisse

1. KIA Zending: Israël/Palestina
2. Het werk in de kerk

 

Ga naar boven