Logo Wij staan vermeld Logo Protestantse Kerk

De diensten zijn ook te beluisteren via de kerkradio: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10983 
of via YouTube: https://www.youtube.com/@welkomkerk-rockanje

Er wordt tijdens de diensten gecollecteerd, maar u kunt uw bijdrage ook overmaken op onderstaande rekening(en).

Diaconie Protestantse Gemeente  Welkomkerk  Rockanje

NL 15 INGB 0003 72 66 84

Protestantse Gemeente Welkomkerk  Rockanje : Werk in de kerk

NL 73 RABO 03557 06 083

Bij voorbaat hartelijk dank.

Datum Voorganger Collecten

2 juni
9.30 uur

Ds. T. Verbeek
Rotterdam

 1. Nieuw Hydepark:'Vakantie voor o.a. mindervaliden’ 
 2. Het werk in de kerk

9 juni
9.30 uur

Heilig Avondmaal

Ds. J. Maasland
's-Gravenhage

 1. Edukans
 2. Het werk in de kerk
16 juni
9.30 uur

Gezamenlijke dienst met de Dorpskerk in de Welkomkerk

Ds. W. Quak
Rockanje

 

 1. Quotum Solidariteitskas 
 2. Het werk in de kerk

23 juni
9.30 uur

Ds. A.J.P.W. van der Wal

 1. Kerk in Actie, werelddiaconaat: ‘Libanon’, ‘Training in thuiszorg biedt werk en hoop voor vluchtelingen in Libanon’
 2. Het werk in de kerk
30 juni
9.30 uur

ds. J.M. Wilschut
Rockanje

 1. Kerk in Actie: werelddiaconaat: ‘Moldavië’. ‘Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen’. 
 2. Het werk in de kerk