Logo Wij staan vermeld Logo Protestantse Kerk

DOEL

De werkgroep Binding verzorgt de informatie aan de leden en gasten van de Protestantse Gemeente Rockanje, Welkomkerk d.m.v. de website welkomkerk-rockanje.nl als het digitale kerkblad “Binding”.

Het kerkblad wordt 11x per jaar uitgebracht. Eenmaal per jaar wordt het papieren informatieboekje samengesteld en uitgegeven.

Berichten voor de website kunt u sturen naar webmaster at welkomkerk-rockanje.nl
Inzendtermijn kopij Binding voor de 14e van iedere maand digitaal bij de redactie op binding at welkomkerk-rockanje.nl.

Voor het kerkblad en het informatieboekje wordt een eigen bijdrage gevraagd.

AANSPREEKPUNT VOOR:

 Website  Corand van Strien  06-41648556
 Binding  Ineke Hensen  06-30874836

HET LAATSTE NIEUWS


 

Mocht u zich daarvoor hebben aangemeld, dan ligt nu de eerste Binding in kleur voor u. We hopen dat deze bij u in de smaak valt en aan de verwachting voldoet.

Mocht u nog niet geabonneerd zijn op zo’n kleurrijk nummer op papier, maar u kijkt er eens in, dan kunt u zich altijd nog aanmelden bij de scriba voor een abonnement met ingang van het volgende nummer.

De abonnementskosten voor het eerste abonnementsjaar (september 2023 / augustus 2024) bedragen € 40 (11 nummers plus jaarboekje). U kunt dit bedrag overmaken op de bankrekening van de kerk. De digitale Binding krijgt u er gratis bij.

Wie Binding uitsluitend digitaal blijft ontvangen zoals nu, vragen wij om € 7,50 per jaar over te maken op de bankrekening van de kerk als bijdrage in de productiekosten.

Namens de kerkenraad,

ds. Peterjan van der Wal

binding1binding2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

binding4

binding3