Logo Wij staan vermeld Logo Protestantse Kerk

 

Het college bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter  dhr. P. van Linschoten tel. 40 12 33
Secretaris  mw. M. van Zijll-Edel  tel. 40 28 99 
Penningmeester  dhr. K. Zuidema  tel. 40 20 53 
Kerkmeester kerk  dhr. C. van Strien tel. 40 15 67
Koster  dhr. I. Langendoen tel. 40 11 91
Lid  mw. J. de Gier-Dekker tel. 40 35 86

Het rekeningnummer voor uw vaste vrijwillige bijdrage:
NL 73 RABO 0355 7060 83 t.n.v. Protestantse gemeente Rockanje Welkomkerk

Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen te koop:

Wit € 0,60 vel van 20 bonnen € 12,00
Groen € 1,00 vel van 20 bonnen € 20,00
Oranje € 1,50 vel van 20 bonnen € 30,00

De bonnen zijn te koop bij Piet en Lenie van Linschoten, Wega 5 te Rockanje tel. 40 12 33.
De betaling kan uitsluitend via banknummer van de kerk (zie hierboven).

Voor het gebruik van zalen in de Welkomkerk dient men contact op te nemen met de koster: dhr. I. Langendoen, tel. 40 11 91.

LAATSTE NIEUWS


 

Het is mogelijk dat u bij het invullen van uw inkomstenbelasting, bij de aftrekposten, bij de post giften, moet aangeven aan wie u die gift hebt overgemaakt.

Ook kan dan gevraagd worden onder welk nummer (RSIN ) deze instantie bij de belastingdienst bekend is.

Hieronder vindt u de RSIN nummers van kerk en diaconie, met de juiste tenaamstelling:

Voor de giften aan de Welkomkerk o.a. V. V. B. is dat:

RSIN 824 12 5289 t.n.v. Prot. Gem. Rockanje Welkomkerk i.w.

 

Voor giften aan de Diaconie van de Welkomkerk is dat                  

RSIN 824 12 5319 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Rockanje Welkomkerk i.w.

 

Kees Zuidema

Wist u dat gemeenteleden hun gift aan Kerkbalans, onder bepaalde voorwaarden, volledig in mindering kunnen brengen bij hun aangifte inkomstenbelasting? De Belastingdienst noemt dit de periodieke gift. De gebruikelijke drempel van 1 procent (minimaal € 60, –) en de maximale aftrek van 10 procent gelden in dit geval niet.
De periodieke gift biedt uw leden de mogelijkheid met hetzelfde netto bedrag meer aan uw gemeente te geven. Het is daarmee een uitstekend middel om de inkomsten structureel te verhogen zonder dat het uw leden extra geld kost. Tot voor kort moest dat notarieel worden vastgelegd, maar die verplichting is vervallen. Daarom is het extra interessant u hierin te verdiepen.
Voor verdere vragen kunt u terecht bij uw penningmeester,

Kees Zuidema,

tel. 40 20 53