Logo Wij staan vermeld Logo Protestantse Kerk

DOEL

De diaconie is in de Nederlandse protestantse kerken de rechtspersoon van een plaatselijke kerkelijke gemeente, die wordt bestuurd door het College van Diakenen. Dit College verschaft de diakenen de middelen om hun ambt uit te oefenen, bijv. door behoeftigen financieel te ondersteunen. Het beheer van de diaconie is strikt gescheiden van het beheer van de kerk, het betreft twee verschillende rechtspersonen. De inkomsten van diaconieën bestaan doorgaans o.a. uit collectes tijdens de kerkdienst bestemd voor de diaconie. Het College van Diakenen is verantwoording verschuldigd aan de Kerkenraad voor wat betreft het werk van de diaconie. Het werk van de diaconie is gebaseerd op het Evangelie volgens Matteüs 25: 35-39 van het Nieuwe Testament in de Bijbel.

AANSPREEKPUNT VOOR:

 Kerkvervoer  mw. A. Zwart  0181-402930
 Kerkwebradio  dhr. P. Stravers  0181-403343
 Diaconale noodhulp  Wil Stravers  0181-403343
   Mariette van Zuilen 0181-403495 

HET LAATSTE NIEUWS


 

Misschien heeft u een lichtpuntje nodig in de duisternis of bent u degene die het lichtpuntje kan zijn.

Elke burgerlijke gemeente (dus ook de gemeente Voorne aan Zee) heeft een noodfonds voor mensen die hun rekeningen moeilijk of zelfs niet meer kunnen betalen.

  • Het is mogelijk om via de gemeente Voorne aan Zee deel te nemen aan een collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen en vermogen.
  • Sommige mensen kunnen in aanmerking komen voor de Voedsel-bank. Kinderen van gezinnen die bij de Voedselbank komen, krijgen in december een cadeaukaart om speelgoed te kunnen kopen.
  • In Hellevoetsluis is een fietsbank. Hier kunnen mensen (onder bepaal-de voorwaarden) een fiets uitzoeken. Ook vluchtelingen kunnen hier terecht. www.fietsbankvoorneputten.nl

 

Voor alle bovenstaande items kunt u zich aanmelden via het Servicepunt Voorne aan Zee: 40 0181


Dagelijks geopend van 8.30-17 uur. Daar zijn medewerkers aanwezig die u met diverse problematiek verder kunnen verwijzen.Lia van Luijk
Corrie van Wensveen

 


Nog even iets anders…….

Op Voorne-Putten is men bezig om een Energiebank op te richten. Deze is bedoeld voor huishoudens o.a. met als doel het energieverbruik in de woning omlaag te brengen. Denk aan het gratis aanbieden van praktische middelen zoals ledlampen, radiatorfolie, tochtstrip enz.


Let op: het is nog niet bekend wanneer deze energiebank gaat starten, maar zodra deze is opgestart laten wij u dit zo snel mogelijk weten via een bericht in de ‘Binding’ of via de zondagse mededelingen.
Tenslotte is er de vakantiebank. Het is mogelijk om (onder voorwaarden) een vakantie in een huisje op een park in Nederland te krijgen, als mensen er zelf het geld niet voor hebben. Kijk op www.devakantiebank.nl/

Als er familieleden of bekenden in uw en jullie omgeving zijn, die weinig te besteden hebben, of als u daar zelf mee te kampen hebt, dan zijn deze mogelijkheden net een lichtpuntje in de duisternis. Geef ze door.

 

ZO BEGON HET STARTWEEKEND…….

afbeelding1Vrijdags de kerkzaal leeggemaakt…Zaterdags ging Sjaak dehoogte in om de kerkte versieren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding2

STARTZONDAG 28 AUGUSTUS 2022

Een terugblik op een fijne ochtend:

 banner

Afbeelding3Bij binnenkomst werden de kerkgangers op charmante wijze welkomgeheten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de versierde kerkzaal stonden tafels en stoelen uitnodigend klaar en werd er een kopje koffie of thee geserveerd.

 

Afbeelding4Vele gemeenteleden brachten één of meerdere prachtige bloemen mee.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding5Deze werden gestoken in een symbolisch kunstwerk voor in de kerk.Het geheel resulteerde in een veelkleurige bloemrijke voorstelling van ‘iemand’ met een uitnodigend gebaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

afbeelding6Michiel de Leeuw van Weenen, de organist van dienst deze zondag, zorgde met mooi pianospel voor een fijn begin.

Ds. Peterjan van der Wal leidde de dienst in, met een toelichting op de thema’s van deze startzondag. Deze thema’s zullen het komende jaar ook als richtsnoer dienen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de dienst werd muzikale medewerking verleend door Barend van Zijll (zang en gitaar) en Jan Wilschut (piano).

Afbeelding7

Na de overdenking werd er afscheid genomen van Martha Boller-van Vondel als ouderling. Voorzitter Ebco Vriend, bedankte haar o.a. voor al datgene dat zij als ambtsdrager en als stille kracht achter de schermen, voor de gemeente heeft gedaan. Daarbij kreeg zij voor haar extra inzet, het organiseren van de maaltijden, veel lof toebedeeld. Martha kreeg als dank een prachtig persoonlijk bloemstuk aangeboden.

 Afbeelding8

afbeelding9

Afbeelding10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding11Tijdens de hierop volgende pauze werd er wederom een kopje koffie of thee geschonken, met daarbij een kleine versnapering.

De dienst werd daarna vervolgd en afgesloten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de gemeenteleden die bleven,en dat waren er best veel, was er een keuzemenu aan activiteiten. Aan alle uiteenlopende onderwerpen werd enthousiast meegedaan. Na zo’n drie kwartier was er een gezellige presentatie. Als eerste kwam de muziekgroep o.l.v. Barend vanuit de consistorie al swingend het podium op.

 Afbeelding12

Afbeelding13De toneelgroep had het verhaal van Jozef en zijn broers zeer beeldend vormgegeven.Getuige de foto’s, die op de beamer (dit dankzij defam. vanStrien) te zien waren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jozef maakt zich aan zijn broers bekend.

Afbeelding14

Het vertalen van diverse Bijbelverhalen in emoji’s, leverde een heuse bijbelquiz op.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleurrijk waren de geschilderde afbeeldingen en ook de gemaakte collage, over verhalen uit de bijbel en over gastvrijheid.

Afbeelding15 

Zinvolle opmerkingen werden gemaakt door de groep die zich bezig had gehouden met de uitwerking van de thema’s van de dienst. Daarbij werd o.m. aangegeven dat zo’n opzet van tafels en stoelen, als vandaag, best vaker in het jaar zou mogen plaats vinden.De onlangs gehouden zangdienst werd fijn gevonden en voor herhaling vatbaar.Men ervaart de gemeente van de Welkomkerk al als gastvrij.

 Afbeelding16

Tijdens de presentaties werden er niet-alcoholische drankjes, een verfrissende bowl en diverse versnaperingen geserveerd. Veel dank aan allen, die hebben meegewerkt aan de voorbereiding van deze dienst. Dank ook aan alle aanwezigen; met elkaar hebben we er een geslaagde ochtend van gemaakt. Een ochtend die volop inspiratie biedt voor een mooi gemeenschappelijk kerkelijk jaar. Met een hartelijke groet namens de voorbereidingscommissie,Lia van Luijk, Mariëtte van Zuilen

 

 

PS… Op de maandag na deze startzondag hebben leden van de diaconie het ‘kunstwerk’ gebracht naar de Weyert. Dit werd zeer positief ontvangen. Een omhelzing en we moesten op de foto. De overige bloemen zijn in twee grote vazen naar de Stuifakkers gebracht. Hebben een mooi plaatsje in het restaurant gekregen.

 

Zoals u misschien weet bestaat er binnen onze kerkelijke gemeente een diaconale noodhulpdienst. Nu is ons opgevallen dat hier zeer zelden gebruik van is gemaakt. Dit zou kunnen betekenen dat de noodhulpdienst niet algemeen bekend is. Maar het zou  ook kunnen zijn dat we elkaar binnen ons dorp gemakkelijk kunnen vinden en dat we binnen onze kerkelijke gemeente ook bij elkaar kunnen aankloppen.  Daar kunnen we met zijn allen dankbaar voor zijn.

Maar er kan onverwacht toch een probleem zijn. B.v. u bent tijdelijk niet in staat om zelf een boodschapje te doen of u  moet dringend naar een huisarts of ziekenhuis (binnen de regio) en u kunt op dat moment geen vervoer regelen. Schroom dan niet om de hulp van de diaconie in te roepen.

 

U kunt dan bellen naar: Wil Stravers 0181 403343
  Mariette van Zuilen 0181 403495

 

In de hal kunt u deze spullen deponeren in bakjes of kastje en er wordt voor gezorgd, dat deze spullen op een goede plaats terecht komen. Dat wil zeggen: dat het geld opbrengt voor
KERKINACTIE en/of dat het milieuvriendelijk wordt verwerkt. Een goed milieu begint bij onszelf.
De brillen gingen jaren naar een opticien in Rotterdam, die zorgde dat die in Nepal terecht kwamen, maar dat is gestopt, toen hadden we 1 x een ander adres, maar dat is ook gestopt, maar nu hebben we een nieuw adres in de buurt gevonden. In januari heb ik een hele grote plastic zak met brillen ingeleverd bij Hans Anders in Hellevoetsluis. De verkoopster wist van het inleveren af en vertelde dat de brillen goed terecht komen. Vooral in Afrika worden deze gebruikt. Er is daar een speciaal busje wat beschikt over een mobiel oogtestapparaat wat van dorp naar dorp rijdt en zo de mensen van passende brillen voorziet, helemaal aangepast voor hun ogen, door er de juiste glazen in te zetten. Prachtig dat dat zo gaat. Ik zag op internet wel een verhaal van iemand die dit onzin vond en dat daar een bril voor € 10,- gekocht kan worden. Maar deze persoon weet dan niet, dat veel mensen in Afrika zelfs die € 10,- niet hebben om een bril te kopen.
Gsm's spaar ik in een doos totdat deze vol is om opgestuurd te worden. Daar gaan ook volle en lege cartridges bij.
Oud geld van allerlei landen; ook van Nederland, kan in een bakje worden gedaan. Pas kwam een gemeentelid met een literbak vol munten aan. Hij had ze een tijd opgespaard. Deze munten gaan rechtstreeks naar KERKINACTIE.
Postzegels en kaarten kunt u kwijt in een bakje bij de ingang van de kerkzaal.
Blijft u mee helpen?

Maarten Cok

GSM’s: uit gsm’s worden de zeer schaarse delfstoffen gehaald en verkocht om opnieuw gebruikt te worden. Mogelijk worden goede gsm’s gerepareerd.

Lege cartridges uit printers zijn welkom, vergeet vooral die uit een laserprinter niet.

Oud papiergeld en munten (ook buitenlands geld) zijn zeer welkom. Alle beetjes helpen.

Bovenstaande spullen kunnen in een doosje bij het publicatiebord in de hal van de kerk gedaan worden.

 

Postzegels en ansichtkaarten, deze kunnen bij de ingang van de kerkzaal aan de rechterkant in een kastje gedaan worden.

 

Brillen: uw oude bril kan ook een tweede leven krijgen. De brillen gaan via een Nederlandse opticien naar Afrika, waar in een mobiele testeenheid mensen van dorp tot dorp aan een bril worden geholpen. De vraag ernaar is groot.

Veel mensen kunnen geholpen worden door de spullen die u wegdoet.

Maarten Cok