ACTIVITEITEN VAN DE DIACONIE

  • De Kerstactie. Deze attentie wordt door veel gemeenteleden bij ouderen thuis bezorgd.
  • De organisatie van het Heilig Avondmaal.
  • Het verzorgen van vervoer naar de kerk, daar waar nodig.
  • Het verzorgen van de KerkWebRadio, waarbij men thuis te allen tijde naar de kerkdienst kan luisteren, ook via de computer.
  • Paasgroetaktie Stuifakkers. Dit doen we in samenwerking met de Hervormde Gemeente.
  • Paasgroetenkaarten. Deze worden uitgedeeld om door de gemeenteleden te versturen naar de gevangenen in het buitenland.

De samenstelling van de Diaconie:

Harry Sloots Voorzitter/penningmeester
Sippie Langendoen Secretaris/notuliste
Marta Boller Pastoraal medewerkster
Anneke Cok
Alg. medewerker
Nicole Reuyl Verzorging tekst in De Binding
Anneke ter Mors
Boekhoudster

In de kerk noemen we de tijd voor Pasen: de veertigdagentijd. Deze tijd heeft dit jaar door kerk in actie het thema “een nieuw begin” gekregen. Een nieuw begin voor kinderen in India bijv. Kinderen die als kind-slaven moesten werken en zo geen tijd hadden om iets te leren, krijgen nu, met hulp van de kerk, onderwijs, zodat zij een nieuw begin kunnen maken. Een nieuw begin ook voor de mensen in Rwanda waar 25 jaar geleden gruwelijk massamoorden en verwoestingen door het hele land plaatsvonden. In het plaatsje Remere richtte de predikant van de Presbyteriaanse kerk een verzoeningsgroep op. Deze groep bestaat uit mensen die geliefden verloren hebben én daders. De leider van de groep Jean Bosco zegt: “Ik heb mensen vermoord in 1994”. Hij heeft jaren in de gevangenis gezeten, de schuld drukte voortdurend op hem. “In de gevangenis realiseerde ik me pas wat ik had gedaan. We baden in de cel dat we op een dag om vergeving zouden kunnen vragen”. Die kans kwam toen de predikant een aantal overlevenden en daders vroeg om af en toe met elkaar te eten en te praten. Hij liet beide groepen hun verhaal vertellen. Hij las uit de bijbel met hen, sprak over vergeving en verzoening en bleef aanhouden. Inmiddels praten ze niet alleen meer met elkaar, maar bezoeken ze ook dorpsgenoten en organiseren ze bijeenkomsten om te praten over verzoening. Vergeving en verzoening, opnieuw beginnen is niet eenvoudig, daar zijn ze het allemaal over eens. Maar ook: Boosheid en verdriet kunnen vergiftigen en als je dat los kunt laten, ben je vrij!
Op de doosjes die u zondag 10 maart aangereikt hebt gekregen, staat ook het thema “een nieuw begin” afgedrukt.
Het is de bedoeling om in deze doosjes geld te sparen tijdens de veertigdagentijd. Op paasmorgen wordt de inhoud van deze doosjes dan weer verzameld in een grote emmer. We hopen dat er dan kinderen in de kerk zijn die ons daarbij kunnen helpen en dat het geld dan flink rammelend in de zinken emmer terecht komt. Met dat geld kunnen we samen mensen helpen, die een nieuw begin willen maken.
De diaconie

Beste schoenmaatjes,
Wat was het een prachtige dienst, zondag 18 november. En wat een mooie opbrengst aan schoenendozen! Samen met de leden van de Hervormde Gemeente zijn er 76 schoenendozen voor Edukans ingezameld. Dominee Quak was haast onzichtbaar achter de grote kleurrijke muur van schoenendozen. De diaconie wil u en jullie heel hartelijk bedanken voor uw/jullie bijdrage aan het project: Schoenmaatjes. Zo’n gevulde schoenendoos betekent heel veel voor de kinderen in landen als Albanië, Moldavië, Sri Lanka, Ghana en Irak. Graag zouden we hun gezichten zien, wanneer de dozen worden uitgedeeld.
Maar reken maar, dat ze er blij mee zullen zijn. Nogmaals heel hartelijk bedankt.

De diaconie

edukans 2018

Op vrijdag 2 november en zaterdag 3 november hebben vrijwilligers in de Plusmarkt levensmiddelen ingezameld voor de Voedselbank in Spijkenisse
De opbrengst was geweldig: 64 bananendozen vol (lang houdbare) levensmiddelen!
voedselbank1We willen iedereen hartelijk bedanken voor zijn/haar bijdrage en hopen volgend jaar weer een beroep op uw vrijgevigheid te mogen doen.

Ans Zwart

voedselbank2jpg

Enkele maanden geleden zijn we van start gegaan met een diaconale hulpdienst. De bedoeling daarvan is dat gemeenteleden die onverwacht kortdurende hulp nodig hebben een beroep kunnen doen op de diaconie.
We hebben een aantal mensen bereid gevonden die de helpende hand willen bieden.

We denken dan aan:
Even boodschappen doen.
Naar het ziekenhuis, de huisarts of de specialist rijden als u zelf geen vervoer hebt.
Uw tuin bijhouden als u dat door bv. ziekte zelf even niet kunt.
Een klein naaiklusje waar u zelf niet toe in staat bent.
De band van uw fiets plakken.
Hulp verlenen bij het invullen van moeilijke formulieren.
Kleine technische klusjes.

Om u nog beter van dienst te kunnen zijn, staan er voortaan 2 telefoonnummers voorin iedere Binding, zodat u ons gemakkelijk kunt bereiken als u hulp nodig hebt.

Namens de diaconie, Anneke Cok

In de kerstbinding hebben we gevraagd of er mensen in de kerk zijn die hulp willen bieden aan mensen die in een noodsituatie hulp nodig hebben.
Het is erg fijn dat er zich al direct helpers hebben gemeld, om bv.
• met iemand die geen vervoer heeft naar de polikliniek of de dokter te rijden in de regio
• eens gras te maaien als je dat even zelf niet kunt door ziekte of ongeval
• een moeilijk formulier in te vullen of te helpen met een W.M.O. aanvraag
• een band te plakken of een andere kleine reparatie aan een gewone fiets te verrichten
• een naaiwerkje te doen, je zult je pols maar gebroken hebben, dan kun je echt geen knoopje aanzetten!
• een technisch klusje uit te voeren.
• een boodschap doen omdat iemand de deur niet uit kan.

Het is waardevol als we als kerkelijke gemeente elkaar hulp kunnen bieden.
We kunnen echter alleen kortdurende hulp geven, ook omdat we geen hele grote gemeente zijn en er relatief gezien veel ouderen zijn. Maar overal waar we elkaar tot steun kunnen zijn is het van grote waarde.
Als diaconie gaan we ervan uit dat, wanneer er kosten moeten worden gemaakt, benzinekosten bv. bij vervoer of wanneer er voor een reparatie onderdelen moeten worden gekocht, degene die de hulp ontvangt, dat betaalt.
diaconale hulpdienstWe kunnen echter nog meer mensen gebruiken die hulp willen verlenen.
Als u zich aan wilt melden om hulp te bieden, of wanneer u hulp nodig hebt, kunt u contact op nemen met:
Anneke Cok tel. 40 37 49, bij geen gehoor:
met Martha Boller tel. 40 16 43

Namens de Diaconie, Anneke Cok

Zoeken