ACTIVITEITEN VAN DE DIACONIE

 • De Kerstactie. Deze attentie wordt door veel gemeenteleden bij ouderen thuis bezorgd.
 • De organisatie van het Heilig Avondmaal.
 • Het verzorgen van vervoer naar de kerk, daar waar nodig.
 • Het verzorgen van de KerkWebRadio, waarbij men thuis te allen tijde naar de kerkdienst kan luisteren, ook via de computer.
 • Paasgroetaktie Stuifakkers. Dit doen we in samenwerking met de Hervormde Gemeente.
 • Paasgroetenkaarten. Deze worden uitgedeeld om door de gemeenteleden te versturen naar de gevangenen in het buitenland.

De samenstelling van de Diaconie:

Harry Sloots Voorzitter/penningmeester
Sippie Langendoen Secretaris/notuliste
Marta Boller Pastoraal medewerkster
Anneke Cok
Alg. medewerker
Nicole Reuyl Verzorging tekst in De Binding
Anneke ter Mors
Boekhoudster

Beste schoenmaatjes,
Wat was het een prachtige dienst, zondag 18 november. En wat een mooie opbrengst aan schoenendozen! Samen met de leden van de Hervormde Gemeente zijn er 76 schoenendozen voor Edukans ingezameld. Dominee Quak was haast onzichtbaar achter de grote kleurrijke muur van schoenendozen. De diaconie wil u en jullie heel hartelijk bedanken voor uw/jullie bijdrage aan het project: Schoenmaatjes. Zo’n gevulde schoenendoos betekent heel veel voor de kinderen in landen als Albanië, Moldavië, Sri Lanka, Ghana en Irak. Graag zouden we hun gezichten zien, wanneer de dozen worden uitgedeeld.
Maar reken maar, dat ze er blij mee zullen zijn. Nogmaals heel hartelijk bedankt.

De diaconie

edukans 2018

Op vrijdag 2 november en zaterdag 3 november hebben vrijwilligers in de Plusmarkt levensmiddelen ingezameld voor de Voedselbank in Spijkenisse
De opbrengst was geweldig: 64 bananendozen vol (lang houdbare) levensmiddelen!
voedselbank1We willen iedereen hartelijk bedanken voor zijn/haar bijdrage en hopen volgend jaar weer een beroep op uw vrijgevigheid te mogen doen.

Ans Zwart

voedselbank2jpg

Enkele maanden geleden zijn we van start gegaan met een diaconale hulpdienst. De bedoeling daarvan is dat gemeenteleden die onverwacht kortdurende hulp nodig hebben een beroep kunnen doen op de diaconie.
We hebben een aantal mensen bereid gevonden die de helpende hand willen bieden.

We denken dan aan:
Even boodschappen doen.
Naar het ziekenhuis, de huisarts of de specialist rijden als u zelf geen vervoer hebt.
Uw tuin bijhouden als u dat door bv. ziekte zelf even niet kunt.
Een klein naaiklusje waar u zelf niet toe in staat bent.
De band van uw fiets plakken.
Hulp verlenen bij het invullen van moeilijke formulieren.
Kleine technische klusjes.

Om u nog beter van dienst te kunnen zijn, staan er voortaan 2 telefoonnummers voorin iedere Binding, zodat u ons gemakkelijk kunt bereiken als u hulp nodig hebt.

Namens de diaconie, Anneke Cok

In de kerstbinding hebben we gevraagd of er mensen in de kerk zijn die hulp willen bieden aan mensen die in een noodsituatie hulp nodig hebben.
Het is erg fijn dat er zich al direct helpers hebben gemeld, om bv.
• met iemand die geen vervoer heeft naar de polikliniek of de dokter te rijden in de regio
• eens gras te maaien als je dat even zelf niet kunt door ziekte of ongeval
• een moeilijk formulier in te vullen of te helpen met een W.M.O. aanvraag
• een band te plakken of een andere kleine reparatie aan een gewone fiets te verrichten
• een naaiwerkje te doen, je zult je pols maar gebroken hebben, dan kun je echt geen knoopje aanzetten!
• een technisch klusje uit te voeren.
• een boodschap doen omdat iemand de deur niet uit kan.

Het is waardevol als we als kerkelijke gemeente elkaar hulp kunnen bieden.
We kunnen echter alleen kortdurende hulp geven, ook omdat we geen hele grote gemeente zijn en er relatief gezien veel ouderen zijn. Maar overal waar we elkaar tot steun kunnen zijn is het van grote waarde.
Als diaconie gaan we ervan uit dat, wanneer er kosten moeten worden gemaakt, benzinekosten bv. bij vervoer of wanneer er voor een reparatie onderdelen moeten worden gekocht, degene die de hulp ontvangt, dat betaalt.
diaconale hulpdienstWe kunnen echter nog meer mensen gebruiken die hulp willen verlenen.
Als u zich aan wilt melden om hulp te bieden, of wanneer u hulp nodig hebt, kunt u contact op nemen met:
Anneke Cok tel. 40 37 49, bij geen gehoor:
met Martha Boller tel. 40 16 43

Namens de Diaconie, Anneke Cok

Stel je eens voor dat je plotseling, bijvoorbeeld door een ongeluk(je), tijdelijk niet in staat bent iets uit te voeren wat je eigenlijk niet kan uitstellen. Wat zou het dan ontzettend fijn zijn als je daarvoor op iemand een beroep kan doen.
Maar als je niemand hebt om een beroep op te doen, wat dan? Moet je een beroepskracht inhuren, die pas over een maand tijd heeft? En waar je eigenlijk ook geen geld voor hebt….
Ja, dan zit je in een noodsituatie.

Als kerkelijke gemeente willen wij voor dergelijke noodsituaties een HULPDIENST gaan organiseren.
In principe alleen voor eenmalige en kort durende hulp en persé niet voor structurele hulp.
Enige voorbeelden van wat die hulp zou kunnen inhouden:

 • boodschap(pen) doen
 • iemand brengen en halen voor bezoek aan dokter/apotheek /ziekenhuis
 • de bel repareren
 • ander technische klus(je)
 • maaltijd koken
 • dringend huishoudelijke klus(je)
 • kind uit school halen of brengen
 • oppassen (niet alleen bij kinderen)
 • gras maaien
 • heg knippen
 • moeilijk formulier invullen (geen belastingaangifte)
 • ondersteuning bij Wmo-aanvraag

Uiteraard kan er geen hulpdienst komen als er geen helpers zijn.
Wij doen daarom een beroep op uw talenten. In de eerste plaats op uw talent om te willen helpen en daarnaast op uw talent op het gebied waarvoor hulp wordt gevraagd.
Dus allereerst: HELPERS GEVRAAGD. Meldt u aan bij Anneke Cok of bij één van de andere diakenen.
Zo kunnen we, Bijbels gesproken, elkaar tot een hand en een voet zijn!
In de nieuwsbrief van Kerk in Actie las ik een prachtig passend gedicht, wat ik u hierbij graag doorgeef:

Lieve God
er zijn voor elkaar
als het goed gaat
als het minder goed gaat
het klinkt zo gewoon.

Er zijn omdat je geeft om de ander
wat is dat toch bijzonder
wat is het soms toch zwaar
ontvangen van de ander
wat is het toch bijzonder
wat is het soms toch zwaar.

God,
of we nou hulp nodig hebben of bieden
we kunnen Uw hulp niet missen
wees met ons.

(uit: Medemens)

Namens de Diaconie,
Anneke Cok
tel. 40 37 49 e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zoeken