DOEL

De diaconie is in de Nederlandse protestantse kerken de rechtspersoon van een plaatselijke kerkelijke gemeente, die wordt bestuurd door het College van Diakenen. Dit College verschaft de diakenen de middelen om hun ambt uit te oefenen, bijv. door behoeftigen financieel te ondersteunen. Het beheer van de diaconie is strikt gescheiden van het beheer van de kerk, het betreft twee verschillende rechtspersonen. De inkomsten van diaconieën bestaan doorgaans o.a. uit collectes tijdens de kerkdienst bestemd voor de diaconie. Het College van Diakenen is verantwoording verschuldigd aan de Kerkenraad voor wat betreft het werk van de diaconie. Het werk van de diaconie is gebaseerd op het Evangelie volgens Matteüs 25: 35-39 van het Nieuwe Testament in de Bijbel.

AANSPREEKPUNT VOOR:

 Kerkvervoer/kerkwebradio  Harry Sloots  06-38901702
 Diaconale noodhulp  Anneke Cok  0181-403749
   Lia van Luijk  06-42927054 

HET LAATSTE NIEUWS


 

Stel je eens voor dat je plotseling, bijvoorbeeld door een ongeluk(je), tijdelijk niet in staat bent iets uit te voeren wat je eigenlijk niet kan uitstellen. Wat zou het dan ontzettend fijn zijn als je daarvoor op iemand een beroep kan doen.
Maar als je niemand hebt om een beroep op te doen, wat dan? Moet je een beroepskracht inhuren, die pas over een maand tijd heeft? En waar je eigenlijk ook geen geld voor hebt….
Ja, dan zit je in een noodsituatie.

Als kerkelijke gemeente willen wij voor dergelijke noodsituaties een HULPDIENST gaan organiseren.
In principe alleen voor eenmalige en kort durende hulp en persé niet voor structurele hulp.
Enige voorbeelden van wat die hulp zou kunnen inhouden:

 • boodschap(pen) doen
 • iemand brengen en halen voor bezoek aan dokter/apotheek /ziekenhuis
 • de bel repareren
 • ander technische klus(je)
 • maaltijd koken
 • dringend huishoudelijke klus(je)
 • kind uit school halen of brengen
 • oppassen (niet alleen bij kinderen)
 • gras maaien
 • heg knippen
 • moeilijk formulier invullen (geen belastingaangifte)
 • ondersteuning bij Wmo-aanvraag

Als u hulp nodig hebt, kunt u contact opnemen met een van de aanspreekpunten van de diaconale noodhulp.

 

In de hal kunt u deze spullen deponeren in bakjes of kastje en er wordt voor gezorgd, dat deze spullen op een goede plaats terecht komen. Dat wil zeggen: dat het geld opbrengt voor
KERKINACTIE en/of dat het milieuvriendelijk wordt verwerkt. Een goed milieu begint bij onszelf.
De brillen gingen jaren naar een opticien in Rotterdam, die zorgde dat die in Nepal terecht kwamen, maar dat is gestopt, toen hadden we 1 x een ander adres, maar dat is ook gestopt, maar nu hebben we een nieuw adres in de buurt gevonden. In januari heb ik een hele grote plastic zak met brillen ingeleverd bij Hans Anders in Hellevoetsluis. De verkoopster wist van het inleveren af en vertelde dat de brillen goed terecht komen. Vooral in Afrika worden deze gebruikt. Er is daar een speciaal busje wat beschikt over een mobiel oogtestapparaat wat van dorp naar dorp rijdt en zo de mensen van passende brillen voorziet, helemaal aangepast voor hun ogen, door er de juiste glazen in te zetten. Prachtig dat dat zo gaat. Ik zag op internet wel een verhaal van iemand die dit onzin vond en dat daar een bril voor € 10,- gekocht kan worden. Maar deze persoon weet dan niet, dat veel mensen in Afrika zelfs die € 10,- niet hebben om een bril te kopen.
Gsm's spaar ik in een doos totdat deze vol is om opgestuurd te worden. Daar gaan ook volle en lege cartridges bij.
Oud geld van allerlei landen; ook van Nederland, kan in een bakje worden gedaan. Pas kwam een gemeentelid met een literbak vol munten aan. Hij had ze een tijd opgespaard. Deze munten gaan rechtstreeks naar KERKINACTIE.
Postzegels en kaarten kunt u kwijt in een bakje bij de ingang van de kerkzaal.
Blijft u mee helpen?

Maarten Cok

GSM’s: uit gsm’s worden de zeer schaarse delfstoffen gehaald en verkocht om opnieuw gebruikt te worden. Mogelijk worden goede gsm’s gerepareerd.

Lege cartridges uit printers zijn welkom, vergeet vooral die uit een laserprinter niet.

Oud papiergeld en munten (ook buitenlands geld) zijn zeer welkom. Alle beetjes helpen.

Bovenstaande spullen kunnen in een doosje bij het publicatiebord in de hal van de kerk gedaan worden.

 

Postzegels en ansichtkaarten, deze kunnen bij de ingang van de kerkzaal aan de rechterkant in een kastje gedaan worden.

 

Brillen: uw oude bril kan ook een tweede leven krijgen. De brillen gaan via een Nederlandse opticien naar Afrika, waar in een mobiele testeenheid mensen van dorp tot dorp aan een bril worden geholpen. De vraag ernaar is groot.

Veel mensen kunnen geholpen worden door de spullen die u wegdoet.

Maarten Cok

Ga naar boven