Zoeken

Subcategorieën

Beschrijving van de kerkenraad.

De samenstelling van de evangelisatie commissie is als volgt:

Aanspreekpunt Carla van der Hout
Secretaresse/PR Hugonda Hoogendoorn
Hand- en spandiensten Patricia Hoogendoorn
Philomene van Marion
Leden Anton Havelaar
Silvia Beukelman

Als u een idee heeft voor een eerstvolgend Spiritueel Café of een andere inspirerende activiteit, aarzel dan niet, maar laat het ons weten!

 

Het college bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter  dhr. J. Zuilhof tel. 40 34 81
Secretaris  mw. M. van Zijll-Edel  tel. 40 28 99 
Penningmeester  dhr. K. Zuidema  tel. 40 20 53 
Kerkmeester kerk  dhr. C. van Strien tel. 40 15 67
Koster  dhr. I. Langendoen tel. 40 11 91
Lid  mw. J. de Gier-Dekker tel. 40 35 86

Daarnaast is dhr. M. Havelaar boekhouder, tel. 0613656381

Het rekeningnummer voor uw vaste vrijwillige bijdrage:
NL 73 RABO 0355 7060 83 t.n.v. Protestantse gemeente Rockanje Welkomkerk

Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen te koop:

Wit € 0,60 vel van 20 bonnen € 12,00
Groen € 1,00 vel van 20 bonnen € 20,00
Oranje € 1,50 vel van 20 bonnen € 30,00

De bonnen zijn te koop bij Piet en Lenie van Linschoten, Wega 5
te Rockanje tel. 40 12 33. De betaling kan uitsluitend via bank-
nummer van de kerk (zie hierboven).

Voor het gebruik van zalen in de Welkomkerk dient men contact
op te nemen met de koster: dhr. I. Langendoen, tel. 40 11 91.

 

Leden van de Commissie Kerk en Israël
Nelly de Leeuw van Weenen ; Ouderling
Atelma van Strien-de Leeuw van Weenen; Ouderling
Carla van der Hout
Rachel Wesselius
Martha Woonink- Hofman

Het is alweer een aantal jaren geleden dat er een beleidsplan is opgesteld.
In de algemene taakomschrijving van de Commissie Kerk en Israël staat:
"Ons doel is een duidelijker inzicht geven in onze gemeente van het belang van een goede relatie tussen het volk Israël en de kerk, zonder enige missionaire bedoeling."

Daarvoor gaan we elke keer een stukje in de Binding schrijven en ook willen we u hierbij uitnodigen om mee te doen met het gesprek over de relatie Kerk en Israël.

Elke tweede maandag van de maand komen we bij elkaar aan de Molendijk 20.
Vanaf 20.00 uur laten we ons inspireren door het boek: "Vijf op hoop van zegen" van de schrijver Max Arab. Aan de hand van een eigentijdse uitleg en omlijst door verhalen, schetsen en uitspraken worden de "10 geboden" geactualiseerd. Elk gebod wordt zichtbaar gemaakt in een eigentijdse vertelling.
Deze bijeenkomst is voor iedereen. U bent welkom.

Namens Commissie Kerk en Israël
Nelly en Atelma

KINDERNEVENDIENST
Alle kinderen die op de basisschool zitten zijn iedere zondag bij ons van harte welkom. Iedere zondag wordt begeleid door één leidster. Wij beginnen met een verhaal uit de bijbel waarna we een kort gesprekje met de kinderen houden over het voorgelezen verhaal. Wij maken gebruik van de methode van Bijbelbasics. Deze methode zorgt voor leuke verhalen en bijpassende werkbladen waar de kinderen na het verhaal mee kunnen werken. Ook is er ruimte voor een eigen creatieve invulling van de leiding. In de periode rond Kerst en Pasen hebben we speciale projecten om wat meer aandacht aan deze kerkelijke feesten te geven. Bij een speciale dienst zoals een doop proberen we de kinderen daar ook bij te betrekken door de kinderen een cadeautje voor de doopouders te laten maken. Wij komen als leidinggevende eens per 4 maanden bij elkaar om alles met elkaar door te nemen.

De leden van onze gezellige groep zijn:

Willy Bakker, Silvia Beukelman, Thessa de Boer, Anneke Cok, Carla van der Hout, Nelly de Leeuw van Weenen, Lenie van Marion, Elena Sminck, Atelma van Strien, Corrie van Wensveen, Marja Zuilhof en Ans Zwart.

Mocht u vragen hebben rondom de kindernevendienst of bent u bereid om zelf ook mee te draaien in ons team dan kunt u bellen naar:

Jacqueline Havelaar

Tel: 0181-401939

e-mail :Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ACTIVITEITEN VAN DE DIACONIE

  • De Kerstactie. Deze attentie wordt door veel gemeenteleden bij ouderen thuis bezorgd.
  • De organisatie van het Heilig Avondmaal.
  • Het verzorgen van vervoer naar de kerk, daar waar nodig.
  • Het verzorgen van de KerkWebRadio, waarbij men thuis te allen tijde naar de kerkdienst kan luisteren, ook via de computer.
  • Paasgroetaktie Stuifakkers. Dit doen we in samenwerking met de Hervormde Gemeente.
  • Paasgroetenkaarten. Deze worden uitgedeeld om door de gemeenteleden te versturen naar de gevangenen in het buitenland.

De samenstelling van de Diaconie:

Harry Sloots Voorzitter/penningmeester
Sippie Langendoen Secretaris/notuliste
Marta Boller Pastoraal medewerkster
Anneke Cok
Alg. medewerker
Nicole Reuyl Verzorging tekst in De Binding
Anneke ter Mors
Boekhoudster

WERKGROEP BINDING
De samenstelling van de werkgroep Binding is:

Coördinatie en redactie: Lia van Luijk
Leden:

Ria Bagijn
Rob Woonink

Marianne Nielsen
Piet de Ruiter
Wim Vogler


De werkgroep Binding verzorgt de schriftelijke informatie aan de leden en gasten van de Protestantse Gemeente "Welkomkerk" te Rockanje.
Het kerkblad "Binding" wordt 11x per jaar uitgebracht.
Eenmaal per jaar wordt het jaarboekje samengesteld en uitgegeven.
Beide uitgaven worden bij de leden thuisbezorgd.

Ook worden de liturgieën wekelijks door leden van de werkgroep gestencild en liggen iedere zondag in de Kerk klaar.

Kopij voor "Binding" en het jaarboekje graag bij voorkeur digitaal aanleveren bij de redactie op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Getypte tekst kunt u afgeven bij Lia van Luijk, Oranjelaan 7, 3235 SV Rockanje.

Voor het kerkblad en het Jaarboekje wordt een eigen bijdrage gevraagd.
Met de opbrengst hiervan en van de inkomsten uit de advertenties, wordt ernaar gestreefd kostendekkend te werken.

Voor informatie, plaatsen van advertenties, etc. kunt U bellen naar: Lia van Luijk tel: 40 36 71

Soms twijfelen we wel eens aan de naam, jongeren – jong volwassenen. Eigenlijk zijn we allemaal volwassen en hebben we zelf kinderen, maar we zijn de jongere generatie binnen onze kerk, dus blijven we maar de werkgroep jongeren.

Afgelopen jaar zijn we drie keer bij elkaar geweest. In november, februari en juni. In november hebben we met elkaar gesproken over kerk zijn. Wat willen we en hoe kunnen we dit vorm geven. Ook hebben we met elkaar gesproken over de samenwerking met verschillende andere kerken.

In februari was de avond gecombineerd met het groothuisbezoek. Lia Verduijn was deze avond bij ons te gast. In juni hebben we met elkaar gekeken naar een documentaire van de Ikon. Met elkaar hebben we gesproken over deze uitzending. Deze keer was Jan Wilschut bij ons te gast.

Daarnaast hebben we ook met elkaar een aantal activiteiten ondernomen. Zo zijn we naar de Top 2000 dienst in Oostvoorne geweest, hebben we daar ook een dienst meegemaakt met de zandtovenaar en hebben we de buitendienst van Tinte meegevierd. Speciale diensten die er voor hebben gezorgd, dat we dit ook mee naar Rockanje willen nemen.

We kunnen u alvast vertellen dat we zondag 10 november in Rockanje een Top 2000 dienst hebben.

Namens de werkgroep jongeren,

Marije Ouwendijk en Judith Hoogenboom